Viser arkivet for stikkord veterandagen

Det norske flagget

I dag feirer vi Frigjøringsdagen. Det er ikke mer enn 68 år siden freden kom til landet vårt. Vi takker og feirer i dag dem som har gitt oss freden, friheten og selvstendigheten. De kjempet med livet som innsats for at vi skulle få leve i fred. Det er det verdt å ytre stor takknemlighet for.

Siden 2010 har 8. mai også vært Veterandagen. Våre takknemlighet går derfor også til alle som har tjenestegjort i FN-styrken, de som har kjempet for å bevare fred over store deler av verden.

Feiringen aktualiserer debatten knyttet til det norske flagget, som har gått friskt den siste tiden. Er det riktig at norsk frihet feires med andre lands flagg?
Vi lever i et flerkulturelt samfunn, der stadig færre ting er naturlige fellesarenaer. Heldigvis er respekten mellom kulturer, religioner og etnisitet, god. Men, hva er det som binder oss sammen?

Da terroren 22. juli rammet oss hardt og brutalt, fikk vi et tydelig svar. Det var det norske flagget, det sterkeste symbolet vi har. Det går utenpå hudfarge, religion og kultur. Flagget, som endelig kunne heises igjen på Frigjøringsdagen i 1945, er fortsatt symbolet på norske grunnverdier som uavhengighet, frihet og demokrati.

Det er flott at andre enn bare dem med norsk bakgrunn vil være med å feire. Mange ønsker å signalisere at deres nasjon vil stå sammen med Norge i feiringen av uavhengighet, frihet og demokrati. Samtidig kan det misforstås når de heiser sitt hjemlands flagg på slike dager. Vi har sett flere eksempler på at deres gode hensikter har blitt misoppfattet. Det er beklagelig, og det hører ingensteds hjemme, når det gir seg uttrykk i det som på sosiale medier framstår som fiendtlighet og hat.

Nasjonaldrakter har en annen symboleffekt enn flagget, og er et bedre egnet middel for å synliggjøre bilateral støtte.

Ingenting vil være bedre enn å synliggjøre at det norske samfunnet er åpent for alle, uansett bakgrunn. Samtidig, det viser styrke om vi samles under ett flagg, én parole, og derigjennom ett sett med felles grunnverdier.