Viser arkivet for stikkord veikryss

Farlig veikryss

Hvorfor skjer det alvorlige ulykker på rette strekninger med god oversikt begge veier?

Spørsmålet er relevant, etter at det igjen har skjedd en dødsulykke på E16 ved avkjøringen til Kilemoen like utenfor Hønefoss. En eldre mann mistet fredag livet da bilen han kjørte ble truffet av et vogntog.
For noen år siden hadde vi et tilsvarende problekryss lenger sør på E16 i Styggedalen. Også her måtte flere bøte med livet, før det ble bestemt å bygge om til det som er dagens løsning – et planfritt og dermed lang tryggere veikryss.

Nå lurer mange på: Hva er problemet ved avkjøringen til Kilemoen? Kan skiltutrustning på trafikkøyene være til hinder for sikt? Eller er det så enkelt – og så vanskelig – som at det tidvis, og i et spesielt lys, er umulig å vurdere hastigheten på biler som kommer imot på en rett strekning?

Vi tar det for gitt at Statens vegvesen vil gå grundig til verks i et forsøk på å besvare disse spørsmålene. Hva må til for å sikre trafikantene bedre? Hva må til for å hindre flere tragiske ulykker på denne strekningen?

La oss få svar!