Viser arkivet for stikkord tungtransport

Hvem tar ansvar for sikkerheten?

Flere av våre hovedveier er for tiden uvanlig sterkt belastet med tungtrafikk knyttet til masseforflytting, noe vi her i avisen har fokusert på gjennom flere artikler de siste ukene.
I dag skriver vi om familier bosatt langs Vestre Ådalsvei i området rett nord for Kilemoen. Her oppleves tungtrafikken som direkte truende og et angrep på sikkerheten i et ellers relativt fredelig område.

15–20 fullastede lastebiler passerte på kloss hold mens journalisten var til stede forleden kveld.
Om noen uker er det skolestart, og førsteklassinger skal ut på en vei som virker både farlig og skremmende. Foreldrene fortviler, det samme gjør Hallingby-rektor Jan Ohren.
Spørsmålet er hvem som skal ivareta trafikksikkerheten langs denne og tilsvarende belastede veier.

Det er åpenbart at økende tungtrafikk gjør noe med sikkerheten, og det må kommunale og fylkeskommunale myndigheter ta med i vurderingen når det gis tillatelser til omfattende masseforflytninger. Tåler veiene belastningen som følger, og er sikkerheten tilstrekkelig ivaretatt med tanke på medtrafikantene – spesielt de myke?

Vi forutsetter følgende: Det drives lovlig næringsvirksomhet, med godkjente leveringsavtaler og kjøretøy. Vi må også kunne forutsette at det kjøres lovlig med tanke på hastighet og kjøre- og hviletider. Det er altså ingen kriminell aktivitet vi står overfor, selv om lastebiltrafikken oppleves som aldri så truende.

Lastebilsjåførene blir som regel skyteskiver i alt snakket om transport, køer, støv og støy. Men det er veiholder som har ansvaret for at alle brukerne klarer å spille på lag.

Hvem tar opp hansken og sørger for at førsteklassingene og alle de andre beboerne langs Vestre Ådalsvei kan ferdes trygt?