Viser arkivet for stikkord tipstelefon

Brannfeller

Brannvesenet har fått sin egen tipstelefon. Målet er å avdekke kritikkverdige boforhold, spesielt med tanke på brannsikkerhet. Telefonnummeret ble kjent gjennom avisen for to uker siden. Sju henvendelser er mottatt så langt, og den første leiligheten er allerede stengt av.

Boligbranner forårsaker ufattelige mange tragedier hvert eneste år. Hele 643 mennesker er omkommet i dødsbranner de siste 10 årene, ifølge TV2-nyhetene. Gamle elektriske anlegg og slurv med brannforebyggende utstyr er ofte årsaken til tragiske utfall.

Det har vært en sterk økning i boligbranner også så langt i år. Aldri har forsikringsutbetalingene vært større enn i første halvår 2010. Tall fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser at det ble registrert i alt 8.465 store og små boligbranner første halvår i år. Dette er 15 prosent flere enn i samme periode i fjor.

Økt sikkerhet bør være et brennhett tema for de fleste av oss. Har vi tilstrekkelig antall røykvarslere til å dekke opp hele huset? Fungerer brannstigen? Er brannslokkingsapparatet sjekket, eller burde det vært etterfylt?

Forbedringspotensialet er åpenbart stort, og det tiltaket som brannvesenet nå har igangsatt, er mer enn velkomment. De som kjenner til, eller har mistanke om brannfeller, bør benytte seg av den nyopprettede tipstelefonen.

Men et så aktivt forebyggende arbeid har også en annen side: At brannvesenet med sin myndighet kan beordre utflytting av leiligheter i påvente av bedre sikring, kan naturlig nok oppleves som dramatisk. Men vi har tiltro til at den myndigheten brannvesenets folk forvalter, håndteres med fornuft; at beboere får en anledning til å sikre seg bedre før de kastes på gata – i alle fall i de minste grove tilfellene. Men fristene må naturlig nok være korte.

VI er i en årstid med bruk av mye levende lys, og desember er spesielt utsatt med bruk av ulike juledekorasjoner. Husk å ta nødvendige forholdsregler!