Viser arkivet for stikkord tippen

Hull i bakken

Nok en gang er det oppdaget hull i bakken på parkeringsplassen ved Ringerike Stormarked/Tippen i Hønefoss. I juni for to år siden måtte en av brannvesenets biler gi tapt for et sviktende underlag, og for noen dager siden ble et lignende tilfelle avdekket – langt mindre alvorlig enn forrige gang, men likevel.
Hullet måler rundt 45 centimeter i diameter, og under asfalten er det omtrent en halvmeter ned til fundamentet.

Spørsmålet om hvorfor dette skjer, fortjener et klart og tydelig svar. Nå må det gjennomføres undersøkelser og påfølgende utbedringer, før det skjer en mer alvorlig hendelse.

Det er betimelig å koble et sviktende underlag opp mot høy vannstand; at flommen og store vannmasser undergraver fundamenter og masser, noe som i neste omgang fører til at asfalten svikter. Ifølge virksomhetsleder Asle Aker i Ringerike kommune er det imidlertid mer sannsynlig at tidligere komprimeringsarbeider i nærheten ikke har vært godt nok gjennomført, noe som nå resulterer i at grunnmasser løsner.

Ingenting kan sies sikkert om hva dette skyldes – to år etter første hendelse. Derfor må det nøyere undersøkelser til, og første steg er en befaring kommende uke.
Hva tåler området av belastninger, hvor langt har forvitringsprosesser gått, og hvem har ansvaret for skader som måtte oppstå når asfalten forsvinner under mennesker og biler?
Vi ser fram til svarene.