Viser arkivet for stikkord sykkel

Stjålne sykler

Et lastebillass med 35 sykler hentet på Hvalsmoen asylmottak taler sitt tydelige språk: Beboere på mottaket må ha forsynt seg med tohjulinger i sentrumsområdet – og etter endt kjøretur satt dem fra seg på Hvalsmoen.

Mottaksleder Ketil Øyen mener beboerne likevel ikke skal beskyldes for å stjele sykler «over en lav sko». Med tanke på antall beboere, og at det dreier seg om en periode på to år, har han et poeng. Men som mottaksleder hadde vi trodd at Øyen tok problemet med sykkeltyverier mer på alvor.

Internt på mottaket bør han gi klar beskjed om at sykkeltyverier ikke aksepteres. Syklene eies av noen; de er i de fleste tilfeller kjøpt og betalt.

Asylmottaket på Hvalsmoen blir av mange omtalt i negative ordelag, ofte helt ufortjent – og hendelser som dette taler ikke til asylantenes fordel. Til det er symboleffekten av et bilde med 35 «hensatte» sykler overtydelig.

Her snakker vi om hvordan mottaket og dets beboere ønsker å bli oppfattet av naboer og andre. Ved å slå ned på ulovligheter internt, signaliseres det også for lokalmiljøet at sykkeltyverier og andre tyverier ikke aksepteres – verken av nordmenn eller andre.

Men beboerne på Hvalsmoen har åpenbart et transportbehov. Det må løses. Og noe kan gjøres, for sykler er det tydeligvis mulig å skaffe fra lokale tilbydere, ifølge Ketil Øyen. Hvalsmoen asylmottak bør si ja takk til brukte sykler, slik at beboerne kan bevege seg med god samvittighet. I lørdagsavisen sier mottaksleder at gratissykler ikke er så interessant, fordi utlån blir krevende å administrere. Det blir vanskelig å vite om syklene som står der, er mottakets egne, eller om de er gjenglemt eller stjålet…

Dette kan da ikke være så vanskelig: I løpet av få minutter kan syklene sprøytelakkeres og tydelig merkes. Kanskje noen til og med kan påta seg å sørge for merkingen?

Vi forventer at mottakets ledelse tar klar avstand fra sykkeltyveriene. Slik som nå kan det ikke fortsette.