Viser arkivet for stikkord sykehjemsplasser

Når er det tid for sykehjemsplass?

Hva skal til for å få tildelt sykehjemsplass i Ringerike kommune? Spørsmålet er naturlig å stille i en tid hvor nåløyet synes urimelig trangt.

Begrepet hjemmebasert omsorg har vært brukt i mange år, mens sykehjem og sykehjemsplasser er bygd ned. Mon tro om det ikke nå er på tide å revurdere hele strategien. For det er ikke slik at eldre mennesker nødvendigvis ønsker å bo lengst mulig hjemme, slik noen ynder å hevde. Eldre og syke ønsker trygge rammer.

I dag skriver vi om snart 97 år gamle Elfi Knutsen, som med hjemmesykepleie, hjemmehjelp og snille naboer inntil nå har klart seg i blokkleiligheten på Haldenjordet.
Etter midlertidig opphold på sykehus, og deretter opptrening på Austjord, er planen at hun nå skal tilbake til leiligheten. Der skal hun klare seg selv, til tross for at hun ikke klarer å stå på egne ben – og hun får nesten ikke i seg mat.

Såkalt hjemmebasert omsorg, med besøk fra hjemmetjenesten noen ganger om dagen, vil aldri kunne erstatte den tryggheten og den pleien som ligger i en sykehjemsplass. Det vet alle. Det vet politikere, og det vet kommuneadministrasjon. Men her er det økonomien som styrer.

Nå imøteser vi granskingen som ordfører Kjell B. Hansen ba om for en tid tilbake. Er det akseptabelt at snart 100 år gamle mennesker blir sendt hjem etter skade og opptrening? Skal hjemmetjenesten sitte med det løpende ansvaret for syke mennesker som er akkurat for friske til å være på sykehus, men som trenger hjelp til de aller nødvendigste gjøremål gjennom hele døgnet?

Dersom politikere og andre mener noe med begrepet «verdig alderdom», må praksisen rundt tildeling av plasser revurderes. Men før det, må det igjen etableres et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser. Det kan ikke være noen tvil om at nedbyggingen av plasser gjennom flere år har vært feilslått politikk.