Viser arkivet for stikkord stormarkedet

Bredt samarbeid om Øya-området

Øya-Området i Hønefoss sentrum skal utvikles gjennom et eget aksjeselskap bestående av Ringeriks-Kraft og Tronrud Eiendom. Kraftverksdirektør Ole Sunnset og eiendomsutvikler Haakon Tronrud varsler en storsatsing som kan gjøre Øya til den mest sentrale delen av Hønefoss i fremtiden.

De to sammenligner Øya-området med Aker Brygge i Oslo og Solsida i Trondheim – eksklusive området med boliger, handel og ulike samlingsplasser. Den gamle kraftstasjonen, med den dominerende rørgata, kan bli et symbolbygg av de sjeldne.

En missing link i disse planene er, etter vår mening, et manglende samarbeid med investor Oddvar Røysi, som i dag eier naboeiendommen Ringerike Stormarked. Spørsmålet er hvorfor det ikke har vært ønskelig å innlemme denne eiendommen i de store planene, slik Haakon Tronrud sa til vår avis før helgen.

Stormarkedet er vel nettopp en naturlig del av et utvidet Øya-område, særlig med tanke på at den gamle kraftstasjonen skal spille en sentral rolle. Hvorfor ikke tenke hele området under ett, avgrenset av fossen og elva på den ene siden og Arnemannsveien på den andre?

Ringerike Stormarked har forfalt de siste årene, så noe må uansett gjøres her innen rimelig tid. Resultatet vil da kunne bli at eiendommen utvikles i en helt annen retning enn det som er gjort og tenkt for Øya-området.

Haakon Tronrud har utfordret RiK-sjefen til å tenke nye tanker for den gamle kraftstasjonen. Vi tar likegodt stafettpinnen og utfordrer Haakon Tronrud på å tenke nye tanker for hele området, inkludert Ringerike Stormarked. Samtidig utfordrer vi også Oddvar Røysi til å se en helhet den andre veien. Mest sannsynlig vil alle parter nyte godt av en felles tanke og et utstrakt samarbeid.

All den tid utviklerne ser for seg en «ny sentral del av Hønefoss», bør et samarbeid mellom enda flere i alle fall ikke være uprøvd.

Hull i bakken

Nok en gang er det oppdaget hull i bakken på parkeringsplassen ved Ringerike Stormarked/Tippen i Hønefoss. I juni for to år siden måtte en av brannvesenets biler gi tapt for et sviktende underlag, og for noen dager siden ble et lignende tilfelle avdekket – langt mindre alvorlig enn forrige gang, men likevel.
Hullet måler rundt 45 centimeter i diameter, og under asfalten er det omtrent en halvmeter ned til fundamentet.

Spørsmålet om hvorfor dette skjer, fortjener et klart og tydelig svar. Nå må det gjennomføres undersøkelser og påfølgende utbedringer, før det skjer en mer alvorlig hendelse.

Det er betimelig å koble et sviktende underlag opp mot høy vannstand; at flommen og store vannmasser undergraver fundamenter og masser, noe som i neste omgang fører til at asfalten svikter. Ifølge virksomhetsleder Asle Aker i Ringerike kommune er det imidlertid mer sannsynlig at tidligere komprimeringsarbeider i nærheten ikke har vært godt nok gjennomført, noe som nå resulterer i at grunnmasser løsner.

Ingenting kan sies sikkert om hva dette skyldes – to år etter første hendelse. Derfor må det nøyere undersøkelser til, og første steg er en befaring kommende uke.
Hva tåler området av belastninger, hvor langt har forvitringsprosesser gått, og hvem har ansvaret for skader som måtte oppstå når asfalten forsvinner under mennesker og biler?
Vi ser fram til svarene.