Viser arkivet for stikkord språk

Språkvansker

Det norske språket kan være vanskelig å forstå. Det har de ansatte i tinglysningsdivisjonen ved Statens kartverk tatt konsekvensen av. Et tungt og byråkratisk språk skal gjøres enklere – de som mottar brev fra tinglysningen, skal skjønne hva som står der. At etatens kundesenter bruker mellom ett og to årsverk bare på å forklare innholdet i brev som sendes ut, er nesten ikke til å tro. I tillegg får saksbehandlerne mange henvendelser direkte. Lykke til med å gjøre spåket mer forståelig.