Viser arkivet for stikkord sommerferie

Meningsløst

Får du lønn for å møte opp, eller for å gjøre et stykke arbeid?

Ringerikes Blads ungdomsredaksjon Puls har i dag rettet søkelyset mot de siste ukene på skolen før sommerferie. Videregående elever forteller om nær en måned uten ordinær undervisning. Tiden mellom eksamen i slutten av mai, og skoleslutt i disse dager, er fylt med filmvisning, fritimer og enkelte ekskursjoner.
Elevene opplever tomgangsperioden som frustrerende og unødvendig. De mener at tidligere sommerferie ville være bedre.

Skoleverket forklarer at det må være tidligeksamen for halvparten av elevene, om man skal få til logistikk med sensorer og andre forhold knyttet til gjennomføring av eksamen. Det vises i tillegg til at elevene har lovfestet rett til et gitt antall undervisningsdager. Det beklagelige er at disse påleggene ikke sier noe om kvaliteten. Hvis det er slik at en hel måned er fri for ordinær undervisning, i alle fall for en gruppe elever, er det oppsiktsvekkende dårlig.
Fritimer og filmframvisning kan vanskelig forsvares som kvalitativt god undervisning, i alle fall ikke i lengden.

Det er lett å forstå elever som finner dette meningsløst. Alle karakterer er satt, og det indikerer jo at man har nådd kompetansemålene. Hvorfor se film i ukevis? Elevene etterlyser meningsfylt innhold, og foreslår prosjektoppgave eller praktisk arbeid som alternativ. Ideen er god, og kanskje kunne også dette telle inn i karakterboka i en eller annen form.

Saken har også fått nasjonal oppmerksomhet. Kunnskapsministeren vil ikke sette i gang kvalitetssikring av undervisningsinnholdet, men oppfordrer misfornøyde elever og foreldre til å klage til rektor eller Fylkesmannen. Vi forstår ministerens bekymring for økt byråkrati i kontrollsammenheng, men dette blir for enkelt. Opplegget rundt eksamensgjennomføring og den siste måneden er for dårlig. Her både kan og bør ministeren se på plan og gjennomføring.

Elever må lære at frammøte er viktig, enn at resultater av arbeid er viktigere. Da må skolen være et godt forbilde for det.