Viser arkivet for stikkord skolekorps

Korps må bli gøy

Skolekorpsene i Ringerike bør legges ned, sier Øystein Olsen Vadsten. Han slår unektelig på stortromma når han i lørdagsavisen går til angrep på en hel korpsbevegelse, inkludert Norsk Musikkorpsforbund, som han mener alle har sovet i timen. Det er ikke lenger kult å gå i militæruniform og spille gammel jegermarsj.

Så å si alle korpsene sliter med tomrom i rekkene. Belastningen på de gjenværende musikantene med foreldre blir ekstra stor. Det gir en selvforsterkende effekt, ved at flere slutter.

Problemet er ikke av ny dato. Tendensen de siste 10–15 årene har vært tydelig, selv om det har gått i bølger. Men skal vi tro både Øystein Olsen Vadsten og andre korpsveteraner i distriktet spilles det nå på siste verset. Noe må gjøres.

Felleskorps synes å være løsningen. Selv om det er knyttet mange følelser til korpsene, som barneskolenes stolthet gjennom mange tiår, bør det nå tas grep for å danne et storkorps. Men det holder ikke bare å samle troppene – det må tenkes helt nytt.

Stikkordet er til syvende og sist spilleglede. Det må bli gøy å spille – gøy å øve. Fritidsaktiviteter skal først og fremst være morsomme. Hvis ikke, er det nok av andre aktiviteter å være med på. Korpsenes notearkiver må fornyes og tilpasses en moderne tid. Nye musikkstykker må øves inn, nye samspillformer prøves ut, tidvis med smågrupper og band.

Toget har gått for kommende 17. mai, men det er ingen grunn til å vente. At musikanter fra ulike korps klarer å finne sammen og spille i takt, er det ingen tvil om. Beviset fikk vi lørdag, da det var felleskonsert på Byscenen. (se artikkel i dagens avis)

Nå er det viktig at denne debatten ikke dør ut i takt med en utdøende korpsånd. Oppspillet er klart og tydelig, og invitasjonen ikke til å ta feil av. Nå må styremedlemmer i de ulike korpsene henge seg på og spille med. Målet må være at interessen blir så stor igjen, at det tvinger seg fram en deling av storkorpset…