Viser arkivet for stikkord sikkerhet

Hvem tar ansvar for sikkerheten?

Flere av våre hovedveier er for tiden uvanlig sterkt belastet med tungtrafikk knyttet til masseforflytting, noe vi her i avisen har fokusert på gjennom flere artikler de siste ukene.
I dag skriver vi om familier bosatt langs Vestre Ådalsvei i området rett nord for Kilemoen. Her oppleves tungtrafikken som direkte truende og et angrep på sikkerheten i et ellers relativt fredelig område.

15–20 fullastede lastebiler passerte på kloss hold mens journalisten var til stede forleden kveld.
Om noen uker er det skolestart, og førsteklassinger skal ut på en vei som virker både farlig og skremmende. Foreldrene fortviler, det samme gjør Hallingby-rektor Jan Ohren.
Spørsmålet er hvem som skal ivareta trafikksikkerheten langs denne og tilsvarende belastede veier.

Det er åpenbart at økende tungtrafikk gjør noe med sikkerheten, og det må kommunale og fylkeskommunale myndigheter ta med i vurderingen når det gis tillatelser til omfattende masseforflytninger. Tåler veiene belastningen som følger, og er sikkerheten tilstrekkelig ivaretatt med tanke på medtrafikantene – spesielt de myke?

Vi forutsetter følgende: Det drives lovlig næringsvirksomhet, med godkjente leveringsavtaler og kjøretøy. Vi må også kunne forutsette at det kjøres lovlig med tanke på hastighet og kjøre- og hviletider. Det er altså ingen kriminell aktivitet vi står overfor, selv om lastebiltrafikken oppleves som aldri så truende.

Lastebilsjåførene blir som regel skyteskiver i alt snakket om transport, køer, støv og støy. Men det er veiholder som har ansvaret for at alle brukerne klarer å spille på lag.

Hvem tar opp hansken og sørger for at førsteklassingene og alle de andre beboerne langs Vestre Ådalsvei kan ferdes trygt?

Ingen ståplasser

Det lokale skolebusstilbudet skal bli bedre fra høstens skolestart. Betydelig bedre, i den forstand at trafikksikkerheten øker.

Endelig blir det påbudt med sikkerhetsbelte og forbud mot ståplasser i skolebussene, ifølge et stortingsvedtak fra 2011 som trer i kraft nå. Krav til monterte setebelter gjør at enkelte gamle busser fases ut fra 1. august, og med tanke på tidvis overbelegg på enkelte ruter, bør det vel også settes inn flere busser enn i dag.

Det måtte altså gå mer enn 30 år før påbudet om sikkerhetsbelte ble utvidet til også å gjelde skolebusser. Allerede i 1979 ble det påbudt å bruke sikkerhetsbelte i bil.
Og det lønner seg å følge opp: Fram til 2009 ble det ilagt et gebyr på 750 kroner for alle som ikke brukte bilbelte. Nå er gebyret dobbelt så stort.

Det slås altså relativt hardt ned på all slurv med beltebruk, men enda viktigere; de som ikke sikrer seg, er langt mer utsatt for skader når uhellet først er ute.

Hva straffen blir for skoleelever som unnlater å bruke sikkerhetsbelte, er det ikke sagt noe om, men det er neppe særlig relevant å kriminalisere dette blant barn og unge i skolebussen.

Her må det fokuseres på sikkerhet – ikke tvang.