Viser arkivet for stikkord sende

Få sendes hjem

Bare 41 utenlandske lovbrytere ble sendt tilbake fra Norge for å sone fengselsstraff i sine egne hjemland i fjor. Det er forsvinnende få – tatt i betraktning at vi har 1100 innsatte fra andre land i norske fengsler. De fyller opp en tredel av alle soningsplassene vi har her i landet.

Ringerike fengsel tar imot mange. Det forholdsvis nye fengselet på Tyristrand er blant de mest fluktsikre i Norge, og har huset flere av de mest rømningsfarlige kriminelle som må sone straffen sin her. Det er dessverre bare et lite fåtall av de utenlandske lovbryterne som blir overført til hjemlandet og må sone der.

Nå tar både Høyre og Fremskrittspartiet opp det de mener er en altfor treg prosess med å få sendt flere ut av Norge og til fengsler der de hører hjemme. Det kan kanskje ikke overraske noen at de to partiene tar tak i akkurat dette spørsmålet, men det blir ikke mindre viktig av den grunn.

Vil vi at fengselet skal ha en avskrekkende virkning og hindre kriminalitet, så må straffen oppfattes som en byrde av dem som soner. Slik er det ikke for alle utlendinger. En russisk innsatt sto fram i mediene for en tid siden og sammenlignet norske fengsler med luksushoteller. For folk fra Romania tilsvarer dagpengene i norske fengsler en vanlig årslønn i hjemlandet. Da skal vi kanskje ikke undre oss over at uforholdsmessig mange kommer til Norge fra fattigere land for å begå kriminalitet. Slipper de unna så er de selvsagt fornøyd. Blir de tatt og dømt så er det ikke så ille, det heller – sammenlignet med det livet de kan få hjemme.

Tungrodd byråkrati er den begrunnelsen vi oftest hører når regjeringen må forklare hvorfor det går så tregt med å få sendt innsatte hjem igjen. Det kan nok være riktig, men desto viktigere er det å jobbe aktivt og presse på for å få bedre og mer smidige avtaler. Det må være et prioritert mål å få færre utenlandske innsatte i norske fengsler. Og ikke minst å gjøre det mindre attraktivt å komme til Norge for å begå kriminalitet.