Viser arkivet for stikkord rusproblemer

Miljø med rus

Flere med rusproblemer samles i de samme bomiljøene i Jevnaker. Mange av dem som sliter med rus – alkohol, narkotika og ofte begge deler – har vanskeligheter med å skaffe seg bolig selv. Da må kommunen trå støttende til for å skaffe dem tak over hodet. Men Jevnaker kommune har ikke mange boliger som ligger spredt. De som har problemer blir samlet tett på hverandre.

Det er ikke vanskelig å se det betenkelige i situasjonen. Andre beboere og folk i nabolaget reagerer. Lensmann Lars Fallang er bekymret for det som skjer i boligene i Hovsbakken, der flere med sammensatte problemer, blant annet rus, får kommunal bolig. Dermed er faren stor for at flere kan ryke utpå. Det blir lett å få tak i stoff, fristelsene blir store og misbruket får en smitteeffekt.

Problemstillingen er ikke ny, og Jevnaker er neppe alene om å ha det slik. Å samle mennesker med problemer, som i Jevnaker, er ingen god oppskrift – i hvert fall ikke hvis målet er å la dem etablere seg i miljøer som kan inspirere til å forsøke å komme ut av vanskelighetene.

Om det ikke er mulig å gjøre så mye på kort sikt, så må det i det minste være et langsiktig mål å skaffe boliger som ikke ligger så konsentrert.