Viser arkivet for stikkord ringeriksbanen

I bevegelse

De gode argumentene gir resultater. Det fikk vi en indikasjon på fredag, da det ble klart at regjeringspartiene er enige om at en ny konseptvalgutredning (KVU) for Ringeriksbanen ikke er nødvendig.

Mye gjenstår, men med enighet på dette viktige punktet, blir forventningene til sluttføring og behandling i juni av Nasjonal transportplan (NTP) langt større. Uten ny KVU kan planleggingsarbeidet gå inntil tre år raskere. Det er positivt av flere årsaker. NTP deles inn i to fireårsperioder. Den første har vist seg å være langt mer forpliktende enn den andre. Å få prosjektet inn i den første delen er derfor viktig. Uten KVU er det mulig å starte byggingen i 2018, og dette anses som det tidligste det er mulig uansett. Selv uten KVU er planleggingsarbeidet svært omfattende og tidkrevende.

Nå kan vi nok hevde at de rødgrønne både kunne og burde ha avklart dette i forslaget til NTP, men nå er bedre enn senere. Det viktigste er hva som nå kommer i den endelige NTP. Det som er gledelig er å se at det er bevegelse, og at det lyttes til både gode råd og den utålmodighet som ligger i hele aksen mellom Sandvika og Bergen.

Lokalt betyr det siste signalet fra regjeringshold at planleggingen må starte så raskt som mulig. Per Olaf Lundteigen (Sp) gir et klart og tydelig råd om å holde konfliktnivået lokalt lavt. Det er selvsagt enklere sagt enn gjort. Vi vet det er sterke fronter flere steder, og traseen som til slutt velges vil båndlegge et betydelig areal. Samtidig er det slik at når byggingen av banen vedtas, er det bestemt at banen skal bygges. Tiden for å kjempe for at banen bygges andre veier enn mellom Sandvika og Hønefoss vil da være over. For å unngå statlig overstyring, må vi benytte anledningen til å sitte i førersetet. Det krever ansvarlighet og evne til å søke løsninger.

Det er åpenbart at det arbeidet som gjøres i kulissene virker, men her må vi stå løpet helt ut. Ingenting er avgjort før NTP vedtas i Stortinget i juni. Vi bør heller ikke gi opp troen på bevegelser i E16-saken. De rødgrønne kan fortsatt ta til fornuften og nå vedta planlegging av hele strekningen Hønefoss-Skaret.