Viser arkivet for stikkord ringerike

Sykehuskamp nå!

Ordførerene i Ringeriksregionen vil kjempe for lokalsykehuset sitt. Kjell B. Hansen i Ringerike lover at det blir opposisjon og fakkeltog hvis noen vil fjerne fødeavdelingen og akuttberedskapen fra sykehuset i Hønefoss. Han fikk støtte fra kollegene i Hole, Jevnaker, Krødsherad og Hemsedal da de møtte ledelsen i helseforetaket Vestre Viken. De må følge opp nå – og ikke lar sykehusutrederne få holde på i fred og ro til det meste er avgjort.

Det er fare for at mange av tilbudene ved Ringerike sykehus ryker når helsekartet tegnes på nytt. Planen er bygge et nytt kjempesykehus på Gullaug ved Drammen – og vurdere hvilke funksjoner som skal bli igjen i Hønefoss, Kongsberg og Bærum. Helseforetaket vil ha en strategiplan klar neste høst og bestemme seg i mars 2012, etter en høringsrunde.

Men det er nå kampen må kjempes, for nå legges premissene. Når planen er klar, kan det kanskje justeres litt her og der. Men det er umulig å kaste rundt på hovedsjelettet i et så stort og sammensatt bilde.

Frykten er stor i Asker og Bærum, og der mobiliseres det virkelig til kamp. 30 folkevalgte fra de to kommunene har møtt ledelsen i Vestre Viken, og motstanden mot det som kan skje var stor på et folkemøte om sykehuset. Ordfører Lene Conradi i Asker varsler opprør, og bærumskollega Odd Reinsfelt kaller det krigførig. Han mener et gigantsykehus til åtte milliarder vil bli til skade for alle. Det vil støvsuge Vestre Viken for økonomiske og faglige ressurser. De to ordførerne godtar ikke at høyrekollegene på Stortinget støtter planen.

Her har ringerikspolitikerne også en jobb å gjøre overfor partifellene på Stortinget. Vil de kjempe for å beholde Ringerike sykehus omtrent som i dag, så kan de ikke sitte med hendene i fanget til løpet er kjørt. Det er ikke penger til å bygge og drive et gigantsykehus på Gullaug – og beholde tilbudene på lokalsykehusene.

Sviket

Miljøprosjektet Xynergo på Follum legges ned. Norske Skog legger ikke skylda på staten, men på vanskelighetene med å få tak i flere hundre private millioner til prosjektet. Men uansett hva eierne velger å si (av taktiske grunner?): Den tragiske beslutningen er mer eller mindre resultat av regjeringens svik. Hadde staten kommet med de bortimot 100 millionene regjeringspartiene var så ivrige etter å love før valget i fjor – og hadde de ikke falt miljødrivstoffet i ryggen med å avgiftsbelegge det – så kunne situasjonen vært en annen.

Politikere fra regjeringspartiene kom susende til Follum og lovte gull og grønne skoger før stortingsvalget 2009. 100 millioner skulle settes av årlig til miljøvennlig industri, og Xynergo skulle få mesteparten i 2010. Nå skriver vi november – og ikke en krone er kommet!

Rett etter stortingsvalget kom bomben politikerne holdt tett om før vi gikk til stemmeurnene: Miljøavgift skulle innføres på miljødiesel. Dermed gikk den første miljødrivstoffabrikken i Norge, som miljøvernminister Erik Solheim nylig hadde åpnet i Østfold, over ende. Og alle som ville satse på noe slikt fikk klar beskjed om at her var rammevilkårene fra statens side høyst uforutsigbare.

Når lutfattige Norske Skog nå sier at de ikke har greid å skaffe 300 millioner til Xynergo, så er det helt sikkert riktig. Men bildet kunne sett annerledes ut hvis signalene fra staten hadde vært andre. Et krystallklart løftebrudd om statlig medvirkning og uforutsigbare avgiftsutspill har i sannhet ikke gjort jobben med å skaffe risikovillig kapital lettere.

For ringeriksdistriktet er nyheten om at Xynergo lukker og låser særdeles negativ. Miljødrivstoff fra Follum ville ha gitt flere hundre arbeidsplasser og sikret avsetning fra skogbruket. Dette kunne avløst papirproduksjonen, som er trappet ned og i verste fall forsvinner helt. En stor, fremtidsrettet nyskapning i det lokale nærings- og arbeidslivet er skutt i senk – med god hjelp av regjeringens løftebrudd og uforutsigbarhet.

Bråk i vente

Når noen rører ved lokalsykehuset på Ringerike, blir det bråk. Det vet alle vi som bor her, og det vet Vestre Viken-direktør Nils Fredrik Wisløff utmerket godt.

I et intervju i Ringerikes Blad lørdag gir han derfor tilkjenne en viss frykt for det arbeidet som nå starter; en planprosess med utgangspunkt i forslaget om å flytte sykehusets akuttfunksjoner til Drammen og Bærum. Wisløff utelukker faktisk ikke at fakkelselgerne kan gå gode tider i møte.

Med det tenker han selvfølgelig på det store engasjementet rundt forslaget om å legge ned fødeavdelingen for noen år siden. Et fakkeltog ble dannet som en ring rundt sykehuset. Noe lignende kan utmerket godt skje igjen, for lokalsykehuset står sterkt i befolkningen – naturlig nok.

Den såkalte styresak 108 hos Helse Sør-Øst ble vedtatt for to år siden. Der legges det fram mulige tiltak for omorganisering av de fire sykehusene i Vestre Viken. Går det som det foreslås der, blir Drammen og Bærum såkalte områdesykehus, som tar over akuttfunksjoner for områder som kirurgi og ortopedi. Målet er å ha et plandokument klart neste høst, og etter høringsrunden ligger det an til et styrevedtak vinteren 2012

I månedene fremover skal det meisles ut en modell for fremtidig sykehusdrift, og Wisløff understreker at det i fremtiden blir noe sentralisering og noe desentralisering. I denne diskusjonen er det å håpe at Vestre Viken tar innover seg det faktum at Ringerike sykehus har et stort nedslagsfelt, og at akuttfunksjonene naturlig nok har stor betydning for mange mennesker. Sykehusets tjenester gir økt trygghet for alle oss som bor her.

Sykehusdirektøren har med dette innledet til en debatt som mange bør engasjere seg i. Norsk Legeforening har allerede advart sterkt mot å fjerne akuttfunksjonene, og sykehusets venneforening har gjentatte ganger advard mot nedbygging. Nå gjelder det å finpusse alle gode argumenter for å bevare lokalsykehuset slik det er i dag.