Viser arkivet for stikkord riddergaarden

Full fredning

De fleste av oss trodde at Riddergaarden i Hønefoss var fredet i sin helhet, slik det ble vedtatt allerede i 1923. Men av en eller annen grunn er det bare hovedhuset som er fredet, etter en endring av lovverket i 1979.

Dette blir det mest sannsynlig ryddet opp i nå, når Riksantikvaren går inn for en «presisering» av det opprinnelige vedtaket. Det antydes at dette arbeidet vil ta så mye som et par år, men i praksis betyr jo det lite, all den tid eiendommen hele tiden har vært behandlet som om den var fredet.

Ifølge Riksantikvarens representant Jørn Jensen, som nylig var på besøk i Hønefoss, har kommunen til en viss grad klart å sørge for å vedlikeholde bygningene og ikke gjort inngrep i strid med fredningsbestemmelsene. Jensen karakteriserer Riddergaarden som relativt godt vedlikeholdt, selv om mye bør gjøres for å bevare den best mulig.

Til tross for kommunens anstrengte økonomi, har det altså vært mulig å hindre et betydelig forfall av eiendommen som i sin tid ble gitt i gave til Hønefoss kommune, og det er bra.

Men hva med fremtiden? Problemet med denne og de fleste andre fredningssaker, er at det ikke automatisk følger penger med. Og i en kommune som ligger langt på etterskudd med vedlikehold av eiendomsmassen, sier det seg selv at det kan bli vanskelig å finne plass i budsjettene.

Prinsippet for vedlikehold av fredede bygninger er å bevare mest mulig av de opprinnelige eller eldre bygningselementene og detaljer, og dette har en relativt høy pris.

Riddergaarden er en oase som må tas vare på, noe det synes å være stor enighet om. Derfor er det viktig at alle formaliteter rundt fredningen kommer på plass så fort som mulig. I tillegg bør det etableres en stiftelse som formelt blir eier, for om mulig å kunne utløse fylkeskommunale og statlige midler til bevaring. Så lenge kommunen står som eier, er det også her totalansvaret for økonomien ligger.
«Riddergaarden er en oase som må tas vare på, noe det synes å være stor enighet om»