Viser arkivet for stikkord radon

Helsefare

Årlig dør rundt 300 mennesker av radongass her i landet – like mange som omkommer i trafikken. Det er et svært høyt tall og bør tas på alvor av alle som kan tenkes å bli rammet av denne usynlige og luktfrie gassen.

Resultatene av nye målinger i øvre Haug er alarmerende. Nesten 90 prosent av målte hus hadde konsentrasjoner som var høyere enn tiltaksgrensen, det vil si 9 av 10 hus. Også tidligere er det målt høye radonverdier i Haug, men hvor mange hus det kunne dreie seg om har kommunen ikke visst.

Det skal tydeligvis svært lite til for at den farlige gassen som dannes kontinuerlig i jordskorpa, slipper igjennom tettingene: Ett spikerhull i en radonduk, eller en rørgjennomføring som ikke er tettet godt nok, er ifølge radonrådgiver Steinar Lillås nok til at gass trenger inn. Samtidig sier han at det i enkelte tilfeller skal svært lite til for å redusere verdiene betydelig.

Radonfaren er naturlig nok avhengig av hvor høye nivåene er, og hvor lenge man bor i boligen uten å gjøre noe. Skadene kan oppstå først 10-20 år etter at gassen har fått virke.

Til tross for det velkjente faktum at radongass er helsefarlig, er det heller liten interesse for å foreta befaring i egen bolig. Kanskje velger man å «ikke vite» fremfor å bli stilt overfor de problemer og kostnader det innebærer å oppdage den farlige gassen.

Men når farene er så åpenbare og konkrete, bør det være i alle interesse å sikre seg på best mulig måte. Først og fremst bør de som kan tenkes å være rammet, ta dette på alvor og melde interesse for en befaring. Dernest bør det gjennomføres nødvendige sikringstiltak.

Når det gjelder økonomi, er det på høy tid at staten igjen bidrar på linje med det som ble gjort for noen år siden. Radongass er for farlig til at huseiere ikke skal kunne ta seg råd til å sikre boligen.