Viser arkivet for stikkord pris

Åpenhet om pris

Er det så vanskelig å prissette tannlegetjenester? Ja, mener tannlegeforeningens leder i Buskerud, Frank Oddvar Nygård.
Han viderebringer sine medlemmers bekymring for å feilinformere på Forbrukerrådets nye side, hvakostertannlegen.no – etablert på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Tannlegepriser har vært et gjennomgangstema i mange år, med utgangspunkt i at det koster relativt mye å pleie sine tenner. Og høye priser kombinert med usikkerhet rundt sluttsummen, er en lite ønsket situasjon.

Derfor er Forbrukerrådets oversikt bare av det gode. Her går det blant annet fram hva det koster å kontrollere tenner. Prisen på en tannkontroll varierer fra 500 til 800 kroner, det vil si over 60 prosent. Spørsmålet melder seg da naturlig: Hvorfor må det være så stort prisavvik på en så klart definert tjeneste? Hva ligger til grunn for prisene?

I og med at flere tannleger er så misfornøyde med hvordan informasjonssiden er bygd opp, at de avstår fra å registrere seg, bør Forbrukerrådet snarest mulig ta initiativet til en oppklaringsrunde med tannlegeforeningen.

Vi tar det for gitt at det ikke er en generell uvilje mot å opplyse om prisene. At prispakkene er uheldig sammensatt og vanskelig å spesifisere, bør det finnes løsninger på. Boikott av ordningen er ingen tjent med.

Prisoversikter som dette må være komplette, dersom de skal ha noen verdi. De gir oss forbrukere det beste utgangspunktet for å sjekke hvor vi får de billigste tjenestene, og her er det åpenbart mye å gå på. Hvorfor ikke innhente priser fra flere, og ta en pruterunde før du setter deg i tannlegestolen? Er vi for lojale mot den «faste» tannlegen?

Litt skepsis til tross – tannlegeforeningens ledere i Buskerud og Oppland går god for ordningen, og mener det er viktig at tannlegene deltar. Det er et godt utgangspunkt for at alle de lokale tannlegene etter hvert slutter seg til, og bidrar med nødvendige opplysninger.