Viser arkivet for stikkord pendler

Pendlerproblem

Det å pendle kollektivt mellom Hønefoss og Drammen har lenge vært en utfordring. Og verre skal det bli. Nå reduseres antall avganger mellom Hønefoss og Vikersund ytterligere, noe pendlerne naturlig nok er lite fornøyde med.
Begrunnelsen fra det fylkeseide administrasjonsselskapet Brakar er at altfor få bruker pendlerbussen.

Spørsmålet er om ikke dette er å snu hele saken på hodet. Et forbedret pendlertilbud ville mest sannsynlig medført at langt flere tok bussen til og fra jobb.
Nå blir dette bare en nedadgående spiral: Et dårlig tilbud benyttes av få, nettopp fordi det er dårlig. Og fordi det benyttes av for få, reduseres tilbudet ytterligere…

Det er grunn til å spørre hva det offentlige, det vil si politikerne, mener med at hvermannsen bør bli flinkere til å kjøre kollektivt. Fylkesselskapet Brakar skylder på for lave offentlige tilskudd, og velger naturlig nok å prioritere avganger knyttet til lovpålagt skolekjøring. For å opprettholde et kollektivtilbud som pendlere kan ha full nytte av, må det altså bevilges flere millioner kroner ekstra hvert år.

Oppfordringen går til Buskerud-politikerne, som med dette har en gyllen anledning til å prioritere kollektivtrafikken: Ta et krafttak for pendlerne – og legg nok penger i potten!
Samtidig må pendlerne benytte seg av tilbudet. Det sier seg selv at det må et minimum av brukere til. Resultatet av en prøveperiode vil vise om flere pendleravganger er liv laga!