Viser arkivet for stikkord nyttår

Nyfattige

2010 var året etter finanskriseåret. De fleste av oss kan vel si at det har gått rimelig greit – at privatøkonomien er på fote igjen, og at vi med friskt mot går løs på enda ett år. Men det gjelder åpenbart ikke alle.

Frelsesarmeen i Hønefoss ble før jul kontaktet av såkalt nyfattige – mennesker som tilsynelatende har alt de trenger, men som tidvis mangler penger til mat. Det kan være folk som har brukt alle pengene sine til å betale regninger og som har brukt pengene sine feil. Også i familier der begge er i jobb kan det være problemer; når julen kommer har de ikke mat i kjøleskapet.

For landet som helhet, viser det seg at rekordmange er kommet i gjeldskrise. Så langt i år er det åpnet 3.269 gjeldsforhandlinger. Mange risikerer å bli bostedsløse fordi de ikke betaler husleien.

Frelsesarmeen gjør en kjempeinnsats for mennesker i nød. År etter år stiller de trofast opp for dem som er i knipe. I Hønefoss ble det delt ut rundt 150 matpakker til ringerikinger som trengte hjelp til å klare seg gjennom julen.

Også NAV og andre frivillige organisasjoner yter sin skjerv til familier som ikke har råd til de mest nødvendige ting. Gjennom årets siste måned har 329 ringerikinger fått kommunale sosialhjelpskroner via NAV.

Vi lever i et av landets rikeste land, men det betyr altså ikke at alle er rike. Da er det godt å vite at storsamfunnet stiller opp – enten i form av frivillig innsats eller gjennom ulike sosiale ordninger. Dette er også en påminnelse om det kjøpepresset som oppstår i en hverdag hvor «alle» synes å være rike. For å leve opp til andres forventninger, tvinges noen til å oppta nye lån for å nedbetale de forrige – en evig runddans.

I dag er dagen for nyttårsforsetter. Kanskje kan vi enes om at det viktigste ikke er å ha mest mulig, men å være noe for andre. Frelsesarmeen går i så henseende foran som et godt eksempel.

Et riktig godt nytt år ønskes alle våre lesere og forbindelser!