Viser arkivet for stikkord nho

Penger å spare

En analyse gjort av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) viser at det er mulig å spare 130 millioner kroner årlig ved å konkurranseutsette omsorgstjenestene i Ringerike kommune. Hvis renholds- og eiendomstjenester også hadde vært med i beregningene, ville summen ifølge NHO vært på hele 170 millioner kroner.

Kvaliteten på tjenestene forutsettes å være på samme nivå. Kostnadskutt oppnås heller ikke ved lavere lønninger eller økt arbeidsbelastning på de ansatte, ifølge NHO Service, som mener at mange kommuner i dag har unødvendig bruk av ressurser.

Man kan saktens spørre seg om hvor det skal kuttes kostnader. Drives kommunens omsorgstjenester så til de grader ineffektivt at det er mulig å spare så store summer som det her er snakk om? Faktasjefen i NHO Service mener driften preges av tidstyver, og at det skal være mulig å tenke smartere.

For mange er konkurranseutsetting det samme som å vifte med den berømmelige røde kluten; man gremmes over å sette bestemor ut på anbud. Men NHO Service understreker at det ikke er snakk om privatisering, men konkurranseutsetting. Omsorgstjenestene skal fortsatt være offentlige; kommunen skal godkjenne, vurdere behov for tjenester og kontrollere dem.

Når innspillet fra NHO er så konkret som vi ser her, må det politiske miljøet være villig til å prøve. Kanskje er det avvik i tallene, som er bygd på såkalt best praksis; kanskje er ikke besparelsene så store som det hevdes. Men om vi slår av halvparten, er det fortsatt gode penger å ta med seg inn i en slunken kommunekasse.

Lokalt er det Fremskrittspartiet som i flere omganger har talt varmt for dette, men forslaget er stort sett blitt avvist av flertallet. Nå må partipolitiske prinsipper og redselen for anbudsløsninger legges til side i arbeidet med å finne penger på trange budsjetter. Dette bør ikke være uprøvd.

En start kan være å konkurranseutsette deler av tjenesten.