Viser arkivet for stikkord misfornøyde

Må bli bedre

En fersk undersøkelse blant NAV-brukere på Ringerike viser at under halvparten av brukerne er fornøyde eller svært fornøyde med tiden det tar å få snakke med rett person. Bare 25 prosent sier seg fornøyd med ventetiden på telefon, og 20 prosent oppgir at de er svært misfornøyde.

NAV-etaten sliter med et gedigent omdømmeproblem. Helt siden etaten ble dannet har kritikken fra enkeltpersoner vært tydelig, faktisk over hele landet. Mange føler seg som en kasteball i et stort system, der bare det å få kontakt med en saksbehandler ofte kan oppleves som en uoverstigelig hindring.

Når man først får kontakt med en saksbehandler, tyder det på at inntrykket er noe bedre. For i undersøkelsen som nylig er gjennomført, svarer 85 prosent at de helt eller delvis fikk den hjelpen de hadde behov for. Brukerne ble spurt om de følte seg hørt av saksbehandleren, om saksbehandleren var interessert i å finne gode løsninger, og om vedkommende hadde gode kunnskaper.

Den største utfordringene ligger altså i å gjøre seg tilgjengelig for brukeren, og lokalt er det iverksatt tiltak. Målet er å korte ned ventetiden på telefon; terskelen ut mot brukerne skal senkes.

NAV har fortsatt en lang vei å gå før et akseptabelt antall brukere er fornøyde. At de lokale tallene
er bedre enn landsgjennomsnittet er selvfølgelig en trøst, men det må ikke bli en sovepute. Neste års undersøkelse vil vise om de tiltakene som er gjennomført, har effekt blant brukerne.