Viser arkivet for stikkord menighet

«Tenk nytt»!

Hvor er de unge i diskusjonen om nye Hønefoss kirke? Spørsmålet er naturlig å stille, etter at en nesten fullsatt Bysalen Amfi mandag kveld diskuterte kirkeløsninger og tomtealternativer.

All ære til de mange godt voksne som engasjerer seg, og dem er det heldigvis mange av. Et slikt engasjement lover godt for en fremtidig folkekirke med et variert innhold. Det synes å være enighet om at Hønefoss skal ha en levende kirke, med aktiviteter utover det som skjer søndag formiddag.

Men ungdommene, de som planleggerne ynder å kalle de fremtidige brukerne, glimrer med sitt fravær. Joda, et par av dem var på mandagens møte, fordi de var engasjert spesielt gjennom skolearbeid. Og de var saktens klare i sin tale: «Tenk nytt! La oss føle oss hjemme i kirken, slik at vi ønsker å være der», var deres budskap.

Ifølge menighetsrådsleder Atle Olav Ljåstad ble det tidlig nedsatt et ungdomsutvalg som skulle delta gjennom hele prosessen, men engasjementet har det vært så som så med. At ingen fra ungdomsutvalget var tilstede mandag, sier vel det meste om interessen.

Det skal altså mer til enn uenighet om beliggenhet og bygningsmaterialer for å engasjere de unge i gjenreisingen av Hønefoss kirke – et bygg som i ulike sammenhenger skal benyttes gjennom flere generasjoner.

Hva er det så som skal så til? Kanskje ligger det ikke så rent lite bak de få setningene som tross alt ble fremført av noen under 40 i mandagens forsamling.

Dette dreier seg om å ta de unge på alvor, gi slipp på noe av den tradisjonelle tekningen med tanke på alt fra arkitektur til rominndeling og aktiviteter som bygningen skal fylles med. Det som er helt nødvendig symbolbruk for noen, er kanskje mer eller mindre uforståelig for dem som vokser opp nå.

Rådmannen var raskt på banen og varslet at hun ville gå formelle veier for å vekke de unge i kirkesaken. Nå vil hun ta kirkeplanene med seg inn i både kommunalt ungdomsråd og barnas kommunestyre. Det lover godt.