Viser arkivet for stikkord kontanter

Uten penger

Bussjåførene ønsker seg en tryggere hverdag. Kai Krydsby ble knivstukket på jobb for snart to år siden, da en passasjer gikk løs på ham med kniv på Sollihøgda. Tilfeldigheter gjorde at kniven brakk, og at passasjerer på Oslobussen greide å stagge gjerningspersonen

Sjåførene etterlyser kontantfrie busser. Tillitsvalgt i Yrkestrafikkforbundet, Arild Karlengen, ønsker seg busser uten penger raskest mulig. Hvis pengene forsvinner, forsvinner også ranerne. Det er pengebeholdningen som trekker, selv om det neppe dreier seg om de store beløpene.

Problemet er åpenbart stort. Over 90 prosent av sjåførene håndterer kontanter eller andre verdier på jobb. En undersøkelse fra 2009 viser at 239 av 833 sjåfører kunne melde at de var blitt utsatt for trusler eller fysiske overgrep. Av 828 svarte 280 at de følte seg spesielt utsatt for å bli ranet på jobb

Kontantløse busser åpenbart en god løsning for sjåførene. Men hva med passasjerene?

Visst finnes det systemer for betaling med kort – alt fra ladekort til direkte betaling med bankkort. Klippekortet er for lengst oppfunnet.

Likevel, de eldre passasjerene, som verken er oppdatert på tekniske løsninger eller bruker bussen regelmessig, må ihensyntas. Det er et faktum at mange eldre fortsatt ikke har minibankkort. Det er fortsatt sedler og mynter som benyttes – og kun det.

Alt tyder på at vi en gang i fremtiden skal ha busser uten penger. I mange andre sammenhenger ser vi at bankkortet fungerer godt som eneste betalingsmiddel, og generelt bruker Ola Nordmann mer kort enn kontanter. Men før de siste tikronestykkene rulles ut fra bussene, må det på plass løsninger som tar tilstrekkelig hensyn til de eldste brukerne.

Samtidigmå det være fokus på forholdene til en hel yrkesgruppe. At bortimot alle bussjåfører tidvis føler seg utrygge på jobben, er selvfølgelig helt uholdbart.