Viser arkivet for stikkord juli

Politiet: Ingen feil

Evalueringsrapporten fra politiet viser at alle avgjørelser som ble tatt lokalt på terrordagen 22. juli, var etter boka. Politiet beklager at det tok så lang tid før terroristen ble pågrepet, men tar ikke selvkritikk. I praksis frikjenner det lokale politiet seg selv.
Etterpåklokskap er som kjent den mest eksakte vitenskap. I dette lyset ser alt mye klarere ut enn på gjerningstidspunktet.

Men likevel – at politimester Sissel Hammer verken innrømmer feil med tanke på oppmøtested eller responstid, er mildt sagt underlig. På gårsdagens pressekonferanse sa hun at en teoretisk vurdering av alle alternativer i beste fall kunne ført til en pågripelse 16 minutter tidligere.

For alle som betrakter dette fra utsiden, ville det vært naturlig å samle troppene enten på Utvika camping eller på landsiden av Utøya og ikke på Elstangen. Og avgjørelsen om å sjøsette politibåten så langt unna som ved Høyenhallstranda i Steinsfjorden kan umulig ha vært særlig hensiktsmessig. Distriktets beste båtslipp ligger på Storøyabrua, og trafikken inn mot Oslo en fredag er minimal.

Båten fikk motortrøbbel, men havariet kunne altså ha skjedd langt nærmere Utøya, eller kanskje til og med vært unngått.

Spørsmålet er om denne typen rapporter har noen som helst verdi, utover det å dokumentere hva som faktisk skjedde. Faggruppers vurdering av egen innsats må nødvendigvis bli farget av at de som sto midt oppi det kan ha vanskelig for å se eventuelle feil.

Noe mer nyansert er evalueringen av terrordagen som helhet, inkludert det som skjedde i Oslo. En rekke såkalte læringspunkter ble lansert da politiet la fram sin rapport i Oslo går. Det konkluderes med at ingen politidistrikt er dimensjonert for det som skjedde.

Alle sider må belyses. Åpenhet rundt alt som skjedde, er det minste pårørende og andre nå kan forlange.