Viser arkivet for stikkord jevnaker

Sviller med bil

Selv Jernbaneverket må bite i gresset, og erkjenne at tog ikke alltid er det beste transportmiddelet. 5000 betongsviller skal fraktes fra Hønefoss til Mosjøen, og Jernbaneverket har bestilt lastebiler til jobben. Det ville ha blitt for dyrt å bruke tog.

Maken til nederlag for jernbanen skal vi lete lenge etter. Dette bør utløse noen tanker hos dem som legger opp samferdselspolitikken her i landet.

Ønsker vi å få mest mulig gods over fra vei til bane – eller gjør vi ikke? Prisene oppfordrer åpenbart ikke til å bruke toget – ikke engang i jernbanens egne rekker. Problemstillingen er ikke ny, og Jevnaker er neppe alene om å ha det slik.

Klar melding

Statens vegvesen har bestemt seg: Ny riksvei 35 gjennom Jevnaker skal følge øvre linje. Det gir håp om at veisaken endelig kan lande, etter en årelang diskusjon om de ulike alternativene. Veivesenet fraråder sterkt nedre linje.

Reaksjonene lar ikke vente på seg. For noen er dette tilbake til start og åpenbart et utgangspunkt for ny kamp. Andre er så opptatt av å få på plass den nye veien, at spørsmålet om hvor den skal gå, er underordnet.

Etter en så klar melding fra Statens vegvesen bør den planlagte folkeavstemningen avlyses. Nå må alle gode krefter samles i arbeidet med å få på plass et alternativ som er gjennomførbart fremfor å dra i gang en ny og ørkesløs debatt. I flere tiår har veidiskusjonen pågått, og uavklarte spørsmål har ligget som en klam hånd over bygda.

Ny vei gjennom Jevnaker er helt nødvendig – likeså at denne kobles med E16, som en trasé mellom Eggemoen og Nymoen. Totalt sett vil dette ha betydning for trafikkavviklingen i hele distriktet.

I prosjekter som dette, er det ikke å vente at alle applauderer, og kanskje er det fortsatt rom for å diskutere detaljer – for eksempel om Moesmoen. Men det er på høy tid med en avklaring om hovedtrasé.

Hver nye runde betyr ytterligere utsettelser, og det er ingen tjent med.

Ut med Åsa

Fylkesmannen i Buskerud trekker kravet om utredning av ny E16 om Åsa. Det skulle bare mangle. Det ville vært meningsløst å bruke masse tid og penger på et alternativ som i utgangspunktet var og er helt uaktuelt.

En omvei om Åsa ble lagt fram som en mulig løsning, fordi Fylkesmannens landbruksavdeling ville ha et alternativ som tok mer hensyn til dyrket mark. Mange ristet på hodet over at nyveien kunne bli lagt rundt fjorden. Hvem vil vel kjøre fjorden rundt og betale bompenger, hvis korteste vei er gratis? Hole-politikerne ba om at alternativet ble skrinlagt, og det har altså fylkesmannen lyttet til.

To kirker?

Jevnakerpolitikeren Sigurd Lorentsen (Ap) har kastet fram et høyst relevant spørsmål: Trenger et sted på Jevnakers størrelse to kirker? Både Randsfjord kirke, som ligger i sentrum, og Jevnaker kirke, som ligger utenfor, trenger vedlikehold og opprustning. Spørsmålet er om det er best å samle seg om en av dem, og bruke de pengene som måtte finnes på den.

Vi utelukker slett ikke at Lorentsen stikker hånda i et vepsebol, for det knytter seg sterke følelser til spørsmål som dette. Kirkene er viktige i folks liv, også for de mange som ikke sliter benkene på jevnlige gudstjenester. Kirken er samlingspunkt for de store, viktige begivenhetene i livet, og også den dagen vi tar farvel med dem som ikke lever lenger. Å rokke ved slike hellige symboler skaper reaksjoner.

Men nettopp reaksjonene er viktige, for det er riktig å ta debatten. Jevnakers 6000 innbyggere kan greie seg godt med en kirke, som til gjengjeld kan bli mer tidsmessig og fungere enda bedre enn de gamle.

Spørsmålet behøver ikke å begrenses til Jevnaker. Det er like aktuelt for eksempel i Soknedalen i Ringerike. Der er det to kirker og et kapell; på Veme, Sokna og i Strømsoddbygda. Og folketallet der er langt lavere enn i Jevnaker. I en tid med kommunal fattigdom og vanskeligheter med å holde offentlige bygninger i orden, er det all grunn til å spørre om det er riktig å holde på så mange kirkebygninger. De aller fleste har bil i dag, og det er lite om å gjøre å kjøre noen kilometer eller en mil. Dessuten er det innholdet – ikke antall bygninger – som er de viktige verdiene i kirkens arbeid.

I Jevnaker blir det spørsmål om hvilken av de to kirkene det eventuelt skal satses på. Den ene ligger sentralt i bygda, mens den andre ligger et stykke utenfor. Men det er den største og mest særpregede av dem. Det kan bli et vanskelig valg, som ikke gjør det lettere å velge bare en av de to kirkene. For det innebærer naturligvis å velge bort de andre.