Viser arkivet for stikkord hov

Humpetitten Hov

Gravearbeidene i Hovsmarkveien i Hønefoss har ført til opprør blant enkelte næringsdrivende i Hov Næringspark. De fortviler over en vei som mange velger å styre utenom.

Arbeidene som ble påbegynt i november i fjor, er ennå ikke ferdige, og i går gikk Ringerike kommune til det uvanlige skritt å rykke inn en avisannonse med beklagelse overfor alle berørte. Samtidig loves det at Hovsmarkveien skal ferdigstilles i slutten av august.

Det er fullt mulig å skjønne de næringsdrivendes fortvilelse i denne saken, som kom uheldig ut allerede fra starten i fjor høst: Hovsmarkveien var stengt i tre uker, og omkjøringen var så dårlig skiltet at kundene uteble. De fant rett og slett ikke fram til butikkene.

Etter hvert ble det en løsning på skiltingen. Siden har veien stort sett vært åpen for trafikk, om enn noe innsnevret og dårlig. Tidvis ufremkommelig, vil nok mange si.

Spørsmålet er hvorfor det må gå så lang tid før veien ferdigstilles, og hvorfor det ikke kommer ut mer detaljert informasjon om årsakene. Enhetsleder for teknisk drift i Ringerike kommune, Jostein Nybråten, sa her i avisen lørdag, at det dreier seg som en feil – unnskyld, et avvik… – som førte til motfall på en vannledning. Nå blir det derfor på ny gravearbeider med redusert fremkommelig.

Ofte er det ikke sakens realiteter som oppleves som det tyngste, men hvordan den blir håndtert. Alle skjønner at det tidvis må graves, og det aksepteres at veier må stenges for at grøfter skal graves og ledninger legges – tross alt. Men å føle at ingenting skjer, og at man ikke blir tatt på alvor, forsterker en fra før vanskelig situasjon.

Alt tyder på at informasjonen har vært svært mangelfull. Jevnlig oppdateringer om hva som skjer og ikke skjer – og hvorfor det eventuelt blir utsettelser, bør være en selvfølge. Dette dreier seg om å ha respekt for de berørte – og i særdeleshet næringsdrivende som har sine kunder å ivareta.