Viser arkivet for stikkord hogge

Trær til besvær

Trærne langs Kirkegaten i Hønefoss er til sjenanse for leietakere i Thoresengården. Nå ber gårdeier Anne Gunvor Thoresen om at trærne fjernes, for å gi bedre utsyn og profileringsmuligheter for de næringsdrivende. Som erstatning ønsker hun seg gatelys langs den store sentrumsgården.

Mon tro om det ikke finnes mer humane måter å håndtere forvokste sentrumstrær på enn å drive flathogst noen meter fra Søndre torg?
Samtidig er det forståelig at de næringsdrivende vil unngå å forsvinne bak lauvverk og trestammer. De ønsker utsyn, og de ønsker å synes. Noe må altså gjøres.

Det mest nærliggende – før det eventuelt vurderes å hogge – er å la en anleggsgartner ta en titt. For selv om stammer og greiner forlengst har vokst fra både hekkesaks og bladtrimmer, må det være mulig å kutte og justere seg tilbake til en noe mindre prangende vegetasjon. Deretter må trærne trimmes jevnlig, for uten vedlikehold går det fort mot gjengroing nok en gang.

Uavhengig av de forvokste trærne, bør kommunens ansvarlige ta på alvor gårdeierens ønske om belysning. At en av de mest sentrale bygatene er mørklagt, slik gårdeieren beskriver, kan og bør det gjøres noe med – forhåpentligvis uten at trær må fjernes.

Problemet og konflikten generelt er velkjent: Vegetasjon må ofte vike for nybygg og utvikling. Men grønne lunger omringet av asfalt og betong, må stelles og pyntes – ikke fjernes.

I fjor høst aksjonerte beboere i Sentrumskvartalet for bevaring av kastanjetrærne på brutorget. Det planlagte nybygget krever sin plass, og alt tyder på at den grønne lungen ved drosjeholdeplassen må vike. Typisk nok var engasjementet stort blant de nærmeste naboene.

Enhver sentrumsplan bør ha et minimumskrav om grønne lunger og punktvis vegetasjon. Følgelig bør alle andre alternativer vurderes, før det vedtas å hogge trær, slik ønsket er for Kirkegaten.