Viser arkivet for stikkord hønefoss

Pendlerproblem

Det å pendle kollektivt mellom Hønefoss og Drammen har lenge vært en utfordring. Og verre skal det bli. Nå reduseres antall avganger mellom Hønefoss og Vikersund ytterligere, noe pendlerne naturlig nok er lite fornøyde med.
Begrunnelsen fra det fylkeseide administrasjonsselskapet Brakar er at altfor få bruker pendlerbussen.

Spørsmålet er om ikke dette er å snu hele saken på hodet. Et forbedret pendlertilbud ville mest sannsynlig medført at langt flere tok bussen til og fra jobb.
Nå blir dette bare en nedadgående spiral: Et dårlig tilbud benyttes av få, nettopp fordi det er dårlig. Og fordi det benyttes av for få, reduseres tilbudet ytterligere…

Det er grunn til å spørre hva det offentlige, det vil si politikerne, mener med at hvermannsen bør bli flinkere til å kjøre kollektivt. Fylkesselskapet Brakar skylder på for lave offentlige tilskudd, og velger naturlig nok å prioritere avganger knyttet til lovpålagt skolekjøring. For å opprettholde et kollektivtilbud som pendlere kan ha full nytte av, må det altså bevilges flere millioner kroner ekstra hvert år.

Oppfordringen går til Buskerud-politikerne, som med dette har en gyllen anledning til å prioritere kollektivtrafikken: Ta et krafttak for pendlerne – og legg nok penger i potten!
Samtidig må pendlerne benytte seg av tilbudet. Det sier seg selv at det må et minimum av brukere til. Resultatet av en prøveperiode vil vise om flere pendleravganger er liv laga!

Revy-eventyret

Sommerrevyen i Hønefoss har satt seg som et av årets absolutte høydepunkter. Først og fremst lokalt – men også utenfor kommunegrensene snakkes det om humoren i sommerteltet. Nå er det hele i gang, med gårsdagens premiereforestilling som et høylydt startskudd for et fulltallig publikum.

Vi ønsker revygjengen lykke til med rekken av forestillinger!

God reklame

NRK har bestemt seg for å fokusere på Hønefoss som en av de mange byene som får statskanalens oppmerksomhet på årets nasjonaldag. Reportasjer fra enkeltarrangementer, ispedd innslag fra profilerte lokale humorister vil gi seere over hele landet et innblikk i lokalmiljøet.

Flott er det da at en storstilt ryddedugnad er gjennomført, at bygatene er kostet, at Glatved brygge er oppgradert og pyntet, og at Dronning Tyra ligger fortøyd som symbol på en by med stadig mer maritimt preg.

Reklameeffekten av NRK-satsingen skal ikke undervurderes. Husk å smile til TV-kameraene…!

«Tenk nytt»!

Hvor er de unge i diskusjonen om nye Hønefoss kirke? Spørsmålet er naturlig å stille, etter at en nesten fullsatt Bysalen Amfi mandag kveld diskuterte kirkeløsninger og tomtealternativer.

All ære til de mange godt voksne som engasjerer seg, og dem er det heldigvis mange av. Et slikt engasjement lover godt for en fremtidig folkekirke med et variert innhold. Det synes å være enighet om at Hønefoss skal ha en levende kirke, med aktiviteter utover det som skjer søndag formiddag.

Men ungdommene, de som planleggerne ynder å kalle de fremtidige brukerne, glimrer med sitt fravær. Joda, et par av dem var på mandagens møte, fordi de var engasjert spesielt gjennom skolearbeid. Og de var saktens klare i sin tale: «Tenk nytt! La oss føle oss hjemme i kirken, slik at vi ønsker å være der», var deres budskap.

Ifølge menighetsrådsleder Atle Olav Ljåstad ble det tidlig nedsatt et ungdomsutvalg som skulle delta gjennom hele prosessen, men engasjementet har det vært så som så med. At ingen fra ungdomsutvalget var tilstede mandag, sier vel det meste om interessen.

Det skal altså mer til enn uenighet om beliggenhet og bygningsmaterialer for å engasjere de unge i gjenreisingen av Hønefoss kirke – et bygg som i ulike sammenhenger skal benyttes gjennom flere generasjoner.

Hva er det så som skal så til? Kanskje ligger det ikke så rent lite bak de få setningene som tross alt ble fremført av noen under 40 i mandagens forsamling.

Dette dreier seg om å ta de unge på alvor, gi slipp på noe av den tradisjonelle tekningen med tanke på alt fra arkitektur til rominndeling og aktiviteter som bygningen skal fylles med. Det som er helt nødvendig symbolbruk for noen, er kanskje mer eller mindre uforståelig for dem som vokser opp nå.

Rådmannen var raskt på banen og varslet at hun ville gå formelle veier for å vekke de unge i kirkesaken. Nå vil hun ta kirkeplanene med seg inn i både kommunalt ungdomsråd og barnas kommunestyre. Det lover godt.