Viser arkivet for stikkord follum

Sviket

Miljøprosjektet Xynergo på Follum legges ned. Norske Skog legger ikke skylda på staten, men på vanskelighetene med å få tak i flere hundre private millioner til prosjektet. Men uansett hva eierne velger å si (av taktiske grunner?): Den tragiske beslutningen er mer eller mindre resultat av regjeringens svik. Hadde staten kommet med de bortimot 100 millionene regjeringspartiene var så ivrige etter å love før valget i fjor – og hadde de ikke falt miljødrivstoffet i ryggen med å avgiftsbelegge det – så kunne situasjonen vært en annen.

Politikere fra regjeringspartiene kom susende til Follum og lovte gull og grønne skoger før stortingsvalget 2009. 100 millioner skulle settes av årlig til miljøvennlig industri, og Xynergo skulle få mesteparten i 2010. Nå skriver vi november – og ikke en krone er kommet!

Rett etter stortingsvalget kom bomben politikerne holdt tett om før vi gikk til stemmeurnene: Miljøavgift skulle innføres på miljødiesel. Dermed gikk den første miljødrivstoffabrikken i Norge, som miljøvernminister Erik Solheim nylig hadde åpnet i Østfold, over ende. Og alle som ville satse på noe slikt fikk klar beskjed om at her var rammevilkårene fra statens side høyst uforutsigbare.

Når lutfattige Norske Skog nå sier at de ikke har greid å skaffe 300 millioner til Xynergo, så er det helt sikkert riktig. Men bildet kunne sett annerledes ut hvis signalene fra staten hadde vært andre. Et krystallklart løftebrudd om statlig medvirkning og uforutsigbare avgiftsutspill har i sannhet ikke gjort jobben med å skaffe risikovillig kapital lettere.

For ringeriksdistriktet er nyheten om at Xynergo lukker og låser særdeles negativ. Miljødrivstoff fra Follum ville ha gitt flere hundre arbeidsplasser og sikret avsetning fra skogbruket. Dette kunne avløst papirproduksjonen, som er trappet ned og i verste fall forsvinner helt. En stor, fremtidsrettet nyskapning i det lokale nærings- og arbeidslivet er skutt i senk – med god hjelp av regjeringens løftebrudd og uforutsigbarhet.