Viser arkivet for stikkord fau

Trygg skolevei

FAU ved Tyristrand skole har klare meninger om hvordan trafikken rundt skolen bør avvikles i fremtiden. Foreldrene vil at det fortsatt skal være tilnærmet bilfritt på Bruksjordet – mellom riksveien og skolen.

Coop åpner ny butikk om noen dager, og i planene for miljøgate ligger det an til at parkeringsplassen ved den nåværende butikken stenges. I dag bruker mange foreldre nettopp denne plassen til å slippe av barna på vei til skolen. Derfor unngås trafikk på Bruksjordet.

Foreldrene ønsker at kommunen kjøper den nåværende Coop-eiendommen og lager parkeringsareal for skolen, et forslag som umulig kan la seg gjennomføre i dagens økonomiske situasjon. De ønsker skilt med innkjøring forbudt til skoleområdet i skoletiden – selvsagt med unntak for kjøring til boligene.FAU vil også ha fortau langs Bruksjordet.

Foreldrene spør også om det er mulig å forlenge veien som på reguleringsplanen er tegnet inn bak herredshuset, slik at den går bak helsestasjonen. Og videre bak den nåværende butikken, slik at man kan få utkjøring i Bruksjordet/riksvei 35.

I tilegg til å komme med konkrete forslag, vil foreldrene stille opp på morgenkvisten og informere om nye rutiner de første dagene etter at Coop-butikken har åpnet. 340 elever skal ferdes til og fra skolen, og FAU-leder Audun Mjøs ber alle om å ta hensyn.

Tyristrand-foreldrene skal har ros for sitt arbeid med å sikre en tryggest mulig skolevei. De endringene som totalt sett skjer på Tyristrand akkurat nå, er ralativt store for et tettsted på denne størrelsen og med såpass stor biltrafikk. Selv om ikke alle forslagene er gjennomførbare, bør planleggerne lytte til dem som kjenner forholdene best, nemlig barnas foreldre.

Det er viktig å finne fram til fornuftige løsninger for fremtidig trafikkavvikling på Tyristrand. Når miljøgata skal etableres, må også tilstøtende veier tilpasses og sikres på en fornuftig måte.