Viser arkivet for stikkord e16

Farlig veikryss

Hvorfor skjer det alvorlige ulykker på rette strekninger med god oversikt begge veier?

Spørsmålet er relevant, etter at det igjen har skjedd en dødsulykke på E16 ved avkjøringen til Kilemoen like utenfor Hønefoss. En eldre mann mistet fredag livet da bilen han kjørte ble truffet av et vogntog.
For noen år siden hadde vi et tilsvarende problekryss lenger sør på E16 i Styggedalen. Også her måtte flere bøte med livet, før det ble bestemt å bygge om til det som er dagens løsning – et planfritt og dermed lang tryggere veikryss.

Nå lurer mange på: Hva er problemet ved avkjøringen til Kilemoen? Kan skiltutrustning på trafikkøyene være til hinder for sikt? Eller er det så enkelt – og så vanskelig – som at det tidvis, og i et spesielt lys, er umulig å vurdere hastigheten på biler som kommer imot på en rett strekning?

Vi tar det for gitt at Statens vegvesen vil gå grundig til verks i et forsøk på å besvare disse spørsmålene. Hva må til for å sikre trafikantene bedre? Hva må til for å hindre flere tragiske ulykker på denne strekningen?

La oss få svar!

Klar melding

Statens vegvesen har bestemt seg: Ny riksvei 35 gjennom Jevnaker skal følge øvre linje. Det gir håp om at veisaken endelig kan lande, etter en årelang diskusjon om de ulike alternativene. Veivesenet fraråder sterkt nedre linje.

Reaksjonene lar ikke vente på seg. For noen er dette tilbake til start og åpenbart et utgangspunkt for ny kamp. Andre er så opptatt av å få på plass den nye veien, at spørsmålet om hvor den skal gå, er underordnet.

Etter en så klar melding fra Statens vegvesen bør den planlagte folkeavstemningen avlyses. Nå må alle gode krefter samles i arbeidet med å få på plass et alternativ som er gjennomførbart fremfor å dra i gang en ny og ørkesløs debatt. I flere tiår har veidiskusjonen pågått, og uavklarte spørsmål har ligget som en klam hånd over bygda.

Ny vei gjennom Jevnaker er helt nødvendig – likeså at denne kobles med E16, som en trasé mellom Eggemoen og Nymoen. Totalt sett vil dette ha betydning for trafikkavviklingen i hele distriktet.

I prosjekter som dette, er det ikke å vente at alle applauderer, og kanskje er det fortsatt rom for å diskutere detaljer – for eksempel om Moesmoen. Men det er på høy tid med en avklaring om hovedtrasé.

Hver nye runde betyr ytterligere utsettelser, og det er ingen tjent med.

Ut med Åsa

Fylkesmannen i Buskerud trekker kravet om utredning av ny E16 om Åsa. Det skulle bare mangle. Det ville vært meningsløst å bruke masse tid og penger på et alternativ som i utgangspunktet var og er helt uaktuelt.

En omvei om Åsa ble lagt fram som en mulig løsning, fordi Fylkesmannens landbruksavdeling ville ha et alternativ som tok mer hensyn til dyrket mark. Mange ristet på hodet over at nyveien kunne bli lagt rundt fjorden. Hvem vil vel kjøre fjorden rundt og betale bompenger, hvis korteste vei er gratis? Hole-politikerne ba om at alternativet ble skrinlagt, og det har altså fylkesmannen lyttet til.