Viser arkivet for stikkord dyr

For dyr buss?

Det er blitt dyrere å ta bussen til Oslo. Billettprisen for voksne steg ikke med mer enn en femmer fra nyttår, men rabattene ble dårligere. Det betyr at prisene for studenter og trygdede skjøt i været så det holdt. Svein Berg i Hønefoss reiser med honnørbillett, og han kan fortelle at han betalte 57 kroner for et par år siden – og 95 nå. Det er en økning på 67 prosent! Nå vurderer han å la kollektivtrafikk være kollektivtrafikk, og sette seg bak rattet i bilen i stedet.

Dette er den store faren ved å øke prisene for mye. Passasjerene har en tålegrense; blir bussen for dyr så er det fristende å ta bil i stedet. Det er ingen egentlig tjent med: Ikke busselskapet som mister passasjerer, ikke miljøet som må ta imot større utslipp – og i bunn og grunn ikke de reisende selv heller. Øker biltrafikken til Oslo – og ikke minst inne i byen – så blir det køer, verre å komme fram og vanskeligere å finne parkeringsplass. Det eneste fornuftige er å reise kollektivt inn til osloområdet.

Men det må ikke bli for dyrt. Vi har ikke holdepunkter for å hevde at busstilbudet mellom Hønefoss og Oslo er dyrere enn tilsvarende reiser andre steder. Rabattsystemet er heller ikke dårligere; det er tvert imot en tilpasning til det som brukes ellers i Nettbuss-systemet som har fått prisene til himmels i vårt distrikt. Vi har, ifølge busselskapet, hatt bedre rabattordninger her enn andre steder. Nå er det blitt annerledes, og det merkes.

Alle forstår at Nettbuss må ha økonomi i driften, og oslobussen får ingen statlige eller fylkeskommunale subsidier. Men det må ikke bli slik at Svein Berg og andre reisende ikke vil bruke bussen mer, fordi de mener det er urimelig dyrt. Pris er ikke det eneste som teller; det dreier seg også om service, hyppige avganger, punktlighet og komfort. Men billettprisene må ikke være slik at de oppfattes som uforholdsmessig høye.

Det som svir i lommeboka er viktig for de aller fleste, og det må ikke Nettbuss glemme.