Viser arkivet for stikkord dnb

Ny oase i byen

Planene om en elvepark, midt i Hønefoss, kan bety mer for regionen enn det vi ser ved første øyekast.

I går kunne vi lese om Stiftelsen Glatved Brygge sine planer om en elvepark, på flomøyene mellom brygga og Petersøya. De sistnevnte områdene har allerede i år fått en ekstrem oppussing. Nå står flomøyene imellom for tur. De detaljerte planene vil ikke være klare før til høsten, men allerede nå er det klart at ønskene går på bruforbindelse fra Petersøya, parkanlegg med piknikplasser, og ikke minst en badestrand.

De senere år har byutvikling vært et tilbakevendende tema i lokal debatt og møtevirksomhet. Hvordan skal byen se ut om 10 og 30 år? Hvordan skal vi utnytte potensial lokalt for å realisere den veksten som ønskes? Fra hvert av disse arbeidene har rådet fra innbyggere, politikere, og næringsdrivende vært å bruke elva. Stiftelsen Glatved Brygges planer er dermed helt i tråd med ønsket utvikling.

Ser vi til andre byer med positiv utvikling for omdømme og vekst, vil vi oppdage at det å gjøre det fint rundt oss, og å skape sentrumsnære oaser, er gjengangere. Vi er på god vei i vår region. Bare se på det som skjer på Jevnaker. Det har også skjedd noe med frekvensen på når vi pynter og tar fram flaggene. Stoltheten synes.

Sparebankstiftelsen til DNB har tent på ideene til bypatriotene i Stiftelsen Glatved Brygge. Med en gave på hele to millioner kroner, gis prosjektet en god start. Samtidig vet vi at det neppe vil holde. Vi håper og tror flere vil se det DNB har sett: Elveparken vil løfte byen og regionen. For: Å bygge et godt omdømme gjennom informasjon og argumentasjon alene, tar både tid og krever betydelige summer. Fysiske forhold taler et helt annet språk, med helt annen effekt.
Elveparken kan i dette bildet faktisk være en rimelig strategi for å gi regionen positiv omtale, ved å glede ringerikinger og tilreisende.

Vi håper bypatriotene møter velvilje hos flere, og at elveparken kan bli realisert etter planen, med byggestart neste vår. Takk for initiativet!