Viser arkivet for stikkord byggesaker

Flom-lærdom

Heldigvis ga regnet seg raskt denne gangen. Det, kombinert med rask og god innsats fra brannvesen, kommunen og Sivilforsvaret, gjorde sitt til at skadene etter vårens flom ble relativt beskjedne.

Vi bruker begreper som 10-, 20-, 50-, 100- og 200-årsflom, men begrepene er misvisende. Uten å diskutere årsaken til klimaendringene, er det liten tvil om at det norske klimaet blir våtere og villere. Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) understreker det vi ser: Det går ikke, og vil heller ikke gå 50 år mellom hver 50-årsflom. Det må vi ta konsekvensen av.

Det er kommunene som gjennom plan- og bygningsloven er ansvarlig for at naturfare blir vurdert og tatt hensyn til i arealplanlegging og byggesaker. Årets flom vil tvinge fram endringer i mange norske kommuner.

Veldig mange drømmer om en eiendom med strandlinje, eller i alle fall som ligger nær vannet. Akkurat nå er vi minnet om farene, men for bare et par år siden ville nok mange av oss tenkt annerledes om farene. Om en kommune ikke ville gi en grunneier lov til å bygge ut med henvisning til 100-årsflom, ville vi da ha sett på det som en «vanskelig» byggesaksavdeling.

En nasjonal bestemmelse om restriksjoner for hvor man kan bygge med tanke på flomnivåer, er lite sannsynlig. Dette vil forbli en lokal vurdering, men her må kommunene bli tøffere. De vil også få drahjelp fra forsikringsselskapene. De signaliserer at de i framtiden ikke vil forsikre flomtatte hus som blir bygget opp igjen samme sted.

Det er ingen menneskerett å få bygge hus alle steder. Kommunene må ta sitt ansvar alvorlig. De må vurdere både fare for flom, men også ras. Lokalkunnskap, kombinert med grundige geologiske vurderinger må bygge grunnlaget for en arealplanlegging som tar opp i seg klimaendringene. Det kan få konsekvenser for attraktive tomter i vår region. Vi er nødt til å erkjenne at klimaendringene får konsekvenser.

Mens flomlærdommen ennå er fersk, bør dette bli et særskilt tema på lokalt politisk nivå.