Viser arkivet for stikkord buss

Pendlerproblem

Det å pendle kollektivt mellom Hønefoss og Drammen har lenge vært en utfordring. Og verre skal det bli. Nå reduseres antall avganger mellom Hønefoss og Vikersund ytterligere, noe pendlerne naturlig nok er lite fornøyde med.
Begrunnelsen fra det fylkeseide administrasjonsselskapet Brakar er at altfor få bruker pendlerbussen.

Spørsmålet er om ikke dette er å snu hele saken på hodet. Et forbedret pendlertilbud ville mest sannsynlig medført at langt flere tok bussen til og fra jobb.
Nå blir dette bare en nedadgående spiral: Et dårlig tilbud benyttes av få, nettopp fordi det er dårlig. Og fordi det benyttes av for få, reduseres tilbudet ytterligere…

Det er grunn til å spørre hva det offentlige, det vil si politikerne, mener med at hvermannsen bør bli flinkere til å kjøre kollektivt. Fylkesselskapet Brakar skylder på for lave offentlige tilskudd, og velger naturlig nok å prioritere avganger knyttet til lovpålagt skolekjøring. For å opprettholde et kollektivtilbud som pendlere kan ha full nytte av, må det altså bevilges flere millioner kroner ekstra hvert år.

Oppfordringen går til Buskerud-politikerne, som med dette har en gyllen anledning til å prioritere kollektivtrafikken: Ta et krafttak for pendlerne – og legg nok penger i potten!
Samtidig må pendlerne benytte seg av tilbudet. Det sier seg selv at det må et minimum av brukere til. Resultatet av en prøveperiode vil vise om flere pendleravganger er liv laga!

Uten penger

Bussjåførene ønsker seg en tryggere hverdag. Kai Krydsby ble knivstukket på jobb for snart to år siden, da en passasjer gikk løs på ham med kniv på Sollihøgda. Tilfeldigheter gjorde at kniven brakk, og at passasjerer på Oslobussen greide å stagge gjerningspersonen

Sjåførene etterlyser kontantfrie busser. Tillitsvalgt i Yrkestrafikkforbundet, Arild Karlengen, ønsker seg busser uten penger raskest mulig. Hvis pengene forsvinner, forsvinner også ranerne. Det er pengebeholdningen som trekker, selv om det neppe dreier seg om de store beløpene.

Problemet er åpenbart stort. Over 90 prosent av sjåførene håndterer kontanter eller andre verdier på jobb. En undersøkelse fra 2009 viser at 239 av 833 sjåfører kunne melde at de var blitt utsatt for trusler eller fysiske overgrep. Av 828 svarte 280 at de følte seg spesielt utsatt for å bli ranet på jobb

Kontantløse busser åpenbart en god løsning for sjåførene. Men hva med passasjerene?

Visst finnes det systemer for betaling med kort – alt fra ladekort til direkte betaling med bankkort. Klippekortet er for lengst oppfunnet.

Likevel, de eldre passasjerene, som verken er oppdatert på tekniske løsninger eller bruker bussen regelmessig, må ihensyntas. Det er et faktum at mange eldre fortsatt ikke har minibankkort. Det er fortsatt sedler og mynter som benyttes – og kun det.

Alt tyder på at vi en gang i fremtiden skal ha busser uten penger. I mange andre sammenhenger ser vi at bankkortet fungerer godt som eneste betalingsmiddel, og generelt bruker Ola Nordmann mer kort enn kontanter. Men før de siste tikronestykkene rulles ut fra bussene, må det på plass løsninger som tar tilstrekkelig hensyn til de eldste brukerne.

Samtidigmå det være fokus på forholdene til en hel yrkesgruppe. At bortimot alle bussjåfører tidvis føler seg utrygge på jobben, er selvfølgelig helt uholdbart.

For dyr buss?

Det er blitt dyrere å ta bussen til Oslo. Billettprisen for voksne steg ikke med mer enn en femmer fra nyttår, men rabattene ble dårligere. Det betyr at prisene for studenter og trygdede skjøt i været så det holdt. Svein Berg i Hønefoss reiser med honnørbillett, og han kan fortelle at han betalte 57 kroner for et par år siden – og 95 nå. Det er en økning på 67 prosent! Nå vurderer han å la kollektivtrafikk være kollektivtrafikk, og sette seg bak rattet i bilen i stedet.

Dette er den store faren ved å øke prisene for mye. Passasjerene har en tålegrense; blir bussen for dyr så er det fristende å ta bil i stedet. Det er ingen egentlig tjent med: Ikke busselskapet som mister passasjerer, ikke miljøet som må ta imot større utslipp – og i bunn og grunn ikke de reisende selv heller. Øker biltrafikken til Oslo – og ikke minst inne i byen – så blir det køer, verre å komme fram og vanskeligere å finne parkeringsplass. Det eneste fornuftige er å reise kollektivt inn til osloområdet.

Men det må ikke bli for dyrt. Vi har ikke holdepunkter for å hevde at busstilbudet mellom Hønefoss og Oslo er dyrere enn tilsvarende reiser andre steder. Rabattsystemet er heller ikke dårligere; det er tvert imot en tilpasning til det som brukes ellers i Nettbuss-systemet som har fått prisene til himmels i vårt distrikt. Vi har, ifølge busselskapet, hatt bedre rabattordninger her enn andre steder. Nå er det blitt annerledes, og det merkes.

Alle forstår at Nettbuss må ha økonomi i driften, og oslobussen får ingen statlige eller fylkeskommunale subsidier. Men det må ikke bli slik at Svein Berg og andre reisende ikke vil bruke bussen mer, fordi de mener det er urimelig dyrt. Pris er ikke det eneste som teller; det dreier seg også om service, hyppige avganger, punktlighet og komfort. Men billettprisene må ikke være slik at de oppfattes som uforholdsmessig høye.

Det som svir i lommeboka er viktig for de aller fleste, og det må ikke Nettbuss glemme.