Viser arkivet for stikkord brann

Brannfeller

Brannvesenet har fått sin egen tipstelefon. Målet er å avdekke kritikkverdige boforhold, spesielt med tanke på brannsikkerhet. Telefonnummeret ble kjent gjennom avisen for to uker siden. Sju henvendelser er mottatt så langt, og den første leiligheten er allerede stengt av.

Boligbranner forårsaker ufattelige mange tragedier hvert eneste år. Hele 643 mennesker er omkommet i dødsbranner de siste 10 årene, ifølge TV2-nyhetene. Gamle elektriske anlegg og slurv med brannforebyggende utstyr er ofte årsaken til tragiske utfall.

Det har vært en sterk økning i boligbranner også så langt i år. Aldri har forsikringsutbetalingene vært større enn i første halvår 2010. Tall fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser at det ble registrert i alt 8.465 store og små boligbranner første halvår i år. Dette er 15 prosent flere enn i samme periode i fjor.

Økt sikkerhet bør være et brennhett tema for de fleste av oss. Har vi tilstrekkelig antall røykvarslere til å dekke opp hele huset? Fungerer brannstigen? Er brannslokkingsapparatet sjekket, eller burde det vært etterfylt?

Forbedringspotensialet er åpenbart stort, og det tiltaket som brannvesenet nå har igangsatt, er mer enn velkomment. De som kjenner til, eller har mistanke om brannfeller, bør benytte seg av den nyopprettede tipstelefonen.

Men et så aktivt forebyggende arbeid har også en annen side: At brannvesenet med sin myndighet kan beordre utflytting av leiligheter i påvente av bedre sikring, kan naturlig nok oppleves som dramatisk. Men vi har tiltro til at den myndigheten brannvesenets folk forvalter, håndteres med fornuft; at beboere får en anledning til å sikre seg bedre før de kastes på gata – i alle fall i de minste grove tilfellene. Men fristene må naturlig nok være korte.

VI er i en årstid med bruk av mye levende lys, og desember er spesielt utsatt med bruk av ulike juledekorasjoner. Husk å ta nødvendige forholdsregler!

Svidd orgel

Organist Audun Frode Ringkjøb i Norderhov kirke har en farlig arbeidsplass. Det mer enn 50 år gamle orgelet han sitter ved kan ta fyr når som helst. Inne i spillebrettet er det svartbrente releer, utslitte kontakter og dårlige ledninger. Enkelte toner har forsvunnet. Orgelet ble inspisert for noen dager siden, men den dårlige tilstanden har vært kjent lenge.

Han sitter med brannslokkingsapparatet parat, og greier forhåpentligvis å komme seg ut hvis det verste skulle skje. Men hva med kirkegjengerne – og hva med den flotte kirken? Kan vi godta at utstyret i Norderhov kirke kan ta fyr når som helst – med de triste erfaringene fra kirkebrannen i Hønefoss friskt i minne? Det ville ha vært en tragedie hvis alt unntatt murene i vakre Norderhov kirke gikk opp i røyk.

I kjølvannet av kirkebrannen i Hønefoss var det mye fokus på å brannsikre kirkene våre, både her i distriktet og i landet ellers. Slike dramatiske hendelser skjerper bevisstheten om at noe kan skje. I Hønefoss var det dårlig kontakt i ledningen til en varmeovn som førte til at hele kirken sto i flammer etter kort tid. I Norderhov kan det bli kortslutning i orgelet.

Men nytt utstyr koster penger. Prisen på et spillebrett er 600.000 kroner. Ingen avskrekkende sum, kanskje, når det gjelder et kirkeorgel. Men mange penger, likevel, særlig når de ikke finnes verken på budsjettet eller andre steder. Kirkeverge Kjetil Gjærde har ingen penger å kjøpe for – men spørsmålet må være om det er mulig å finne 600.000 investeringskroner likevel. I morgen møtes Ringerike kirkelige fellesråd for å drøfte den brennaktuelle saken, og deretter skal kirkevergen ha møte med rådmann Wenche Grinderud om det farlige orgelet.

Er dette så farlig som vi får inntrykk av, så er det ikke forsvarlig å la det skure og gå – og håpe det beste. Vel har Ringerike lite å rutte med, men en farlig arbeidsplass og en brannfarlig kirke er en akutt sak som ikke kan vente.