Viser arkivet for stikkord adaptor

Adaptor-jubel

Jubelen sto i taket, da det ble kjent for veiledere og deltakere på Adaptor, at 12 arbeidsplasser skulle bestå inntil videre.

Adaptor har 28 deltakere og seks veiledere fordelt på fem årsverk. 12 av deltakerne og tre veiledere sto i fare for å miste jobbene sine, fordi Ringerike sa nei til å dekke den kommunale egenandelen av det statlige tilskuddet.

Gladnyheten kommer fordi Arbeidsdepartementet går inn og dekker Ringerike kommunes andel av lønnskostnadene ut året og fram til neste sommer. Regjeringen er opptatt av å få til arbeid, aktivitet og deltakelse, og departementet ser det derfor som svært viktig å legge til rette så alle de 12 kan beholde sine plasser. Men gleden kan altså bli relativt kortvarig.

Om noen måneder kommer spørsmålet opp på nytt: Har kommunen råd til å miste disse sårt tiltrengte arbeidsplasssene?

Svaret må bli nei. Vi snakker om mennesker som mottar uføretrygd, med behov for aktivitet i hverdagen. De har ulike sykdomsforløp, og har behov for forutsigbarhet, stabilitet og trygghet. Jobben fungerer som langt mer enn en jobb, den utgjør et holdepunkt i hverdagen. For den enkelte betyr altså arbeidsplassene på Adaptor langt mer enn det som skjer mellom åtte og fire.

VI snakker også om en bedrift som gjennom 10 år har bygd opp kompetanse på det å være arbeidstreningsbedrift. Med færre plasser vil Adaptor måtte si nei til enkelte oppdrag, og det vil kanskje i neste omgang få konsekvenser for flere i bedriften. I så fall vil det bli ressurskrevende å bygge en slik bedrift opp igjen.

Nå gleder vi oss først og fremst over førjulsgaven til de ansatte hos Adaptor; at arbeidsplasser er reddet inntil videre. Denne typen arbeidsplasser må storsamfunnet ha råd til, enten de finansieres lokalt eller sentralt. Hvis ikke vil kostnadene mest sannsynlig dukke opp på andre budsjetter.