Viser arkivet for stikkord 2010

Mot bedre tider

2010 går mot slutten, og vi står på terskelen til et nytt år. Ingen kan si oss sikkert hva 2011 bringer. Men skal vi tro prognosene fra Statistisk sentralbyrå har vi nordmenn lite å frykte.

Byrået varsler nye oppgangstider i Norge – og høykonjunktur om to år. Slike prognoser er interessante, men vi må ikke trykke dem til vårt bryst uten forbehold. Noen faktorer som styrer utviklingen har vi kontroll over her hjemme, andre er impulser fra utlandet. Vi kan «skuffe på køl» i krisepakker for å holde aktiviteten i gang, men eksportindustrien får ikke solgt varer som ingen i utlandet har råd til å kjøpe.

For to år siden kunne ingen vite at det skulle gå så bra som det har gjort i 2009 og 2010 – og formodentlig i årene som kommer også. Her i ringeriksdistriktet kom vi oss godt igjennom finanskrisa. Men de dystre spådommene i starten var sterke. Distriktet kom riktignok ikke gjennom de dårlige tidene helt uten skader. Verst gikk det med Norema på Jevnaker, som lukket og låste. Men det er god grunn til å spørre om krisa var den egentlige årsaken – eller bare en passende anledning til å ta et grep eierne ønsket uansett.

Prisutviklingen på boliger er vanligvis en god indikator på om vi har tro på fremtiden, og handelen likedan. Bruker vi julehandelen som målestokk, så har den vært god i Ringerike så vel som i resten av landet i 2010. Om boligprisene i Norge sier Statistisk sentralbyrå at de venter en økning på fem prosent neste år. Lønningene ventes å stige med 3,5 prosent. Slike tall kan aldri bli helt presise, men det viktige er at de anslår en god økonomisk utvikling for oss nordmenn.

Så kan vi ikke være sikre på hva utviklingen i andre land vil bringe – eksempelvis økonomisk krise i store land som Spania. Men enn så lenge kan vi legge 2010 bak oss og ta skrittet inn i 2011 med tro på fremtiden. Det er viktig, for tilliten vår til året som kommer er med på å skape gode tider.