Viser arkivet for stikkord åsa

Klar melding

Statens vegvesen har bestemt seg: Ny riksvei 35 gjennom Jevnaker skal følge øvre linje. Det gir håp om at veisaken endelig kan lande, etter en årelang diskusjon om de ulike alternativene. Veivesenet fraråder sterkt nedre linje.

Reaksjonene lar ikke vente på seg. For noen er dette tilbake til start og åpenbart et utgangspunkt for ny kamp. Andre er så opptatt av å få på plass den nye veien, at spørsmålet om hvor den skal gå, er underordnet.

Etter en så klar melding fra Statens vegvesen bør den planlagte folkeavstemningen avlyses. Nå må alle gode krefter samles i arbeidet med å få på plass et alternativ som er gjennomførbart fremfor å dra i gang en ny og ørkesløs debatt. I flere tiår har veidiskusjonen pågått, og uavklarte spørsmål har ligget som en klam hånd over bygda.

Ny vei gjennom Jevnaker er helt nødvendig – likeså at denne kobles med E16, som en trasé mellom Eggemoen og Nymoen. Totalt sett vil dette ha betydning for trafikkavviklingen i hele distriktet.

I prosjekter som dette, er det ikke å vente at alle applauderer, og kanskje er det fortsatt rom for å diskutere detaljer – for eksempel om Moesmoen. Men det er på høy tid med en avklaring om hovedtrasé.

Hver nye runde betyr ytterligere utsettelser, og det er ingen tjent med.

Ut med Åsa

Fylkesmannen i Buskerud trekker kravet om utredning av ny E16 om Åsa. Det skulle bare mangle. Det ville vært meningsløst å bruke masse tid og penger på et alternativ som i utgangspunktet var og er helt uaktuelt.

En omvei om Åsa ble lagt fram som en mulig løsning, fordi Fylkesmannens landbruksavdeling ville ha et alternativ som tok mer hensyn til dyrket mark. Mange ristet på hodet over at nyveien kunne bli lagt rundt fjorden. Hvem vil vel kjøre fjorden rundt og betale bompenger, hvis korteste vei er gratis? Hole-politikerne ba om at alternativet ble skrinlagt, og det har altså fylkesmannen lyttet til.