Fornøyde brukere

Fornøyde brukere
De ansatte er slitne, men brukerne av helse- og omsorgstjenester i Ringerike er fornøyde. Slik lyder konklusjonen fra konsulentselskapet KPMG, som har gransket situasjonen.

At hele organisasjonen i Ringerike kommune har vært gjennom en hestekur for å komme seg ut av Robeks klamme grep, er hevet over enhver tvil. Det koster å stramme livreima. Undersøkelsen konkluderer med at dette har gått mer ut over de ansatte enn brukerne. Brukerne er mer fornøyde med situasjonen nå enn for to år siden, selv om resultatene fortsatt ligger noe under landsgjennomsnittet.

De som har måttet betale den høyeste prisen er, ifølge granskingen, de ansatte. Det merkes først og fremst på manglende følelse av å strekke til, og dårlig samvittighet.

Granskingen er ikke ferdig ennå. På torsdag gjennomføres en åpen høring. Dersom ansatte, pårørende eller brukere mener at bildet konsulentselskapet ikke er korrekt, er det all grunn til å oppfordre til å møte opp. Det er jo slik at politikerne ønsker å bygge sine beslutninger på fakta. Dersom ingen sier ifra nå, må de kunne anta at granskingsrapporten er fakta.

I så tilfelle er det gledelig å se hvor gode tjenester som ytes. Likevel bør det graves dypere i forbindelse med de avvikene som har kommet til offentligheten det siste året. Vi vet også at det vil komme en bølge av flere eldre og pleietrengende i de kommende årene. Dette må Ringerike forberede seg på å håndtere. Dette kan eksempelvis bety behov for flere sykehjemsplasser.

Politikerne må uansett ta signalene fra de ansatte på alvor. De er avhengig av å beholde sine dyktige medarbeidere for å kunne fortsette å levere gode tjenester. Ordføreren tar ikke veldig sterke ord i sin munn når han sier at det kanskje ikke er rom for ytterligere kutt, og at fokus må flyttes fra omstilling til utvikling.

Nå handler alt om å kvalitetssikre faktagrunnlaget i konklusjonene. Framtidens tjenestenivå vil bli fattet på grunnlag av denne beskrivelsen. Torsdagens åpne høring er en mulighet for dem som har noe å tillegge. De må møte opp.

Vist 102 ganger. Følges av 2 personer.
Annonse