Lavere hastighet

Farten er redusert betydelig på E16 gjennom Ådal, etter at nye fotobokser med gjennomsnittsmåling ble tatt i bruk.
Som bilførere kan vi naturligvis irritere oss grønne over at farten tvinges ned på denne måten, for det er det som er tilfelle. Nettopp derfor er gjennomsnittsmåling så effektivt; farten må være innenfor det lovlige over en lengre strekninger.
Tradisjonell fotoboksmåling medfører oppbremsing og store variasjoner i hastighet i de områdene hvor skiltet med det blinkende fotoapparatet dukker opp. Effekten blir således noe begrenset, selv om det altså i området rett før og etter selve boksen kjøres innenfor det loven tillater.
Derimot, når det måles gjennomsnittshastighet over en lengre strekning, skal det godt gjøres å komme ustraffet unna en hastighetsetappe mellom boksene. Det er noe de fleste er inneforstått med, derfor kjøres det pent.
Faktisk kan det være et problem at bilistene er for forsiktige. Erfaringer fra en tilsvarende strekning mellom Bromma og Nesbyen på riksvei 7 viser at snittfarten kan ligge mer enn 10 km/t under det tillatte. Og akkurat det er ingen tjent med.
Trafikken skal flyte, og overdreven forsiktighet frister bare andre til å tvinge seg forbi, altså skapes det farlige situasjoner.
Elektronisk fartsmåling – enten det er med enkeltbokser eller som snittmåling mellom to bokser – er en riktig måte å overvåke trafikken på, i motsetning til de tilfeldige kontrollpostene bak hekker og trær. Målet er ikke at flest mulig skal straffes, men at farten skal ned. Og med tydelige varselsskilt foran kontrollpostene får bilistene den nødvendige advarselen.
I tillegg er det viktig at politiet er på veiene i egne uniformerte eller anonyme biler, og luker ut de aller verste fartssynderne – de som gjennom hasardiøs og direkte uforsvarlig kjøring utsetter både seg selv og andre for livsfare.

Vist 139 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Gjennomsnittsmålingene er i nær sagt alle tilfeller plassert på plasser der de heller skaper farlige situasjoner istedenfor å forhindre dem.
Hvis tar for oss veiene i vårt område med snittmåling (mot Harestua, Ringmoen og Nesbyen), kan vi se at disse er plassert på strekninger der veien holder bedre standard enn resten av strekningene. Dette er de eneste stedene det eventuelt går ann å komme forbi andre på en sikker måte. Dermed tvinges forbikjøringer til å skje på langt dårligere tilpassede deler av veiene. De som skaper disse situasjonene er de som kjører i rykk og napp. Det finnes ingen grunn til å kjøre langt fortere på rette strekninger enn i slake svinger (fartsgrensene er aldri høyere enn at dette er helt trygt), dette skaper irritasjon og forbikjøringer.

Så de eneste logiske stedene å eventuelt bruke gjennomsnittsmåling er i “tettbebygd” strøk. Hadde målingen startet rett før Hallingby og vært avsluttet rett etter Hallingby var passert hadde den hatt en prevantiv effekt. Nå skaper den farlige situasjoner.
Målingene ved Harestua burde eventuelt vært flytta helt bort til Åneby eller Nittedal.

Andre steder den kunne virka på en posititiv måte er fra toppen av krabbefeltet etter Klekken og halveis frem til Jevnaker.

Det som er sikkert er at det eneste disse målingene bekrefter er at veistandarden i landet er i ferd med å komme til stadig nye lavmål.

Annonse