Grønn utålmodighet

Det er åpenbart slik at miljøforkjemperne i Buskerud, og i Norge ellers, er utålmodige. Nå øyner flere sjansen for sterk representasjon i Stortinget. I en av de nasjonale meningsmålingene som nå er gjennomført, gis Miljøpartiet De Grønne (MDG) hele ni mandater. Til sammenligning har regjeringspartiene SV og Sp i dag 11 hver.

MDG har truffet en nerve i befolkningen. Med slik oppslutning kan de øve stort press på den nasjonale miljøpolitikken. Samtidig må MDG utfordres på konsekvensene av sin offensive politikk. Det er prisverdig å være utålmodig, men realisme er også viktig for å bli et troverdig alternativ.

I MDG sitt program står det at salget av bensin- og dieselbiler skal fases ut innen 2015. Hva vil det bety for Norge? At flere bruker kollektivtransport? Det vil i alle fall bety at den norske bilparken etter dette ikke fornyes med mer trafikksikre og utslippsvennlige bensin- og dieselbiler, samtidig som de grønne alternativene ikke er tilgjengelig i stort nok omfang ennå.

MDG vil øke bevilgninger på mange områder, men vil samtidig kutte dagens hovedinntektskilde innen 20 år. Da skal nemlig olje- og gassutvinningen stanses, en bransje som hvert år investerer godt over 100 milliarder kroner i verdiskapningen. En ting er inntektene Norge har fra dette, men vi må heller ikke glemme at industrien har mange ansatte, både direkte og indirekte. Ifølge Statistisk sentralbyrå var dette om lag 206.000 i 2009. Det utgjør åtte prosent av den totale sysselsettingen i Norge. Skal alle disse sendes ut i arbeidsledighet?

Norge trenger mer bærekraftig miljøpolitikk. Blant annet går overgangen til fornybar energi for sakte, og å kjøpe seg god samvittighet med å redde regnskog i Mellom-Amerika er ikke godt nok. Problemet er når utålmodigheten blir for stor. Da mister vi musklene som skal til for å nå målet. Det er transformasjon, ikke revolusjon som må til.

Vi trenger offensive miljøforkjempere, men også ansvarlige politikere som kan balansere flere hensyn. Nasjonens bærekraft handler også om varig verdiskapning, sysselsetting, og et velfungerende velferdssystem.

Vist 233 ganger. Følges av 3 personer.
Annonse