Kommunesymbol

I går kunne vi lese om at Jevnaker kommune har hindret Hadeland Janitsjar i å bruke kommunevåpenet i et invitasjonsbrev til nye medlemmer. Gran og Lunner kommuner har gitt tillatelse. Er dette unødvendig stivbent av Jevnaker, eller utvanning av et viktig symbol i de to andre kommunene?

Kommunevåpnene er underlagt konkrete og restriktive forskrifter. Som hovedregel kan våpenet bare brukes av administrasjon og institusjoner under utøvelse av offentlig myndighet, samt til dekorasjon. Invitasjonsbrevet faller derfor raskt utenfor.

Når et korps ønsker å bruke kommunevåpenet, er ikke det for å misbruke det, eller å utgi seg for å være del av administrasjon eller det offisielle i kommunen. Det er for å si at man har tilhørighet i kommunen. Det er her utfordringen oppstår.

På samme måte som en kommune har et kommunevåpen, har Norge et riksvåpen, nemlig riksløven. Det kunne ikke falle noen inn å bruke dette på samme måte som kommunevåpenet for å signalisere tilhørighet. Til det bruker vi andre norske symboler. Det sterkeste er det norske flagg.

Å signalisere tilhørighet til en kommune er vanskelig. Vi har ikke de samme symbolene. Kanskje er tiden kommet for kommunene å lage egne symboler. Kanskje trenger kommunene et kommuneflagg eller kommunevimpel.

Jevnaker har rett i sin restriktive behandling av kommunevåpenet, men kan snu det til noe konstruktivt. De kan starte en ny trend ved å lage et kommunesymbol Jevnakers innbyggere kan samle seg under, og være stolte over.

Vist 106 ganger. Følges av 1 person.
Annonse