Salt og bedring

Det var en offensiv gjeng brøytebilsjåfører som møtte Ringerikes Blad forrige uke. 85 sjåfører med høy yrkesstolthet lover at tidligere vintres veikaos på E16 ikke skal skje denne sesongen.

Det ligger en tydelig erkjennelse i grepene som nå er tatt. Føreforholdene var ikke bra nok på nordsiden av Sollihøgda forrige vinter. Mange bilister ble både oppgitte og sinte da det i forrige sesong ble kjent at det det ble utbetalt bonus for lite bruk av salt. Fra nå av får brøytebilselskapene betalt for faktisk forbruk, ikke fastpris. Dermed skal det ikke være mulig å spekulere i å bruke mindre enn det som er nødvendig for å sikre trygge kjøreforhold.

Også forskjellene mellom kvaliteten i Buskerud og Akershus skal nå være borte. Forrige sesong var det et markant skille mellom brøyting og salting på hver side av Sollihøgda. Slik skal det ikke bli i kommende sesong.

Nå skal også driftskravene være endret. Det betyr at brøytebilene skal ut å rydde oftere enn før. I sum bør dette bety at lovnaden om å unngå vinterlig veikaos kan holdes. Det er godt nytt for alle som ferdes på E16 daglig, hele året.

Statens vegvesen fortjener honnør for å ha tatt grep, og for å love salt og bedring. Samtidig er det verdt å minne om at det er vi som bilister som har ansvaret for å kjøre trygt og sikkert, og å tilpasse farten til føreforholdene. Når det er vinter kan vi ikke kjøre som om det skulle vært sommerføre. Ekstremvær kan fortsatt inntreffe, og da er det vårt ansvar å la bilen stå.

Vist 37 ganger. Følges av 1 person.
Annonse